Utmätning av samägd fastighet

2017-02-10 i Utmätning
FRÅGA
Hej,Jag äger 50% av en fastighet tillsammans med min far.Hans bror gick bort nyligen, och det har uppdagats vid bouppteckningen att pappa fått en hel del pengar av min farbror under åren( dock utan papper att det skulle ses som ett lån, och det finns inga kontrakt så vitt jag vet).Nu vill hans familj driva in pengar från min far, och hans enda tillgångar är just huset.Jag undrar, hur påverkar det mig? Är min del skyddad vid en eventuell utmätning? (har aldrig varken fått eller lånat pengar av min farbror) eller finns det en risk att min del kan slås ihop med pappas vid en försäljning?Jag är mycket orolig över detta och vore väldigt tacksam för råd.Vänliga hälsningar,Lena Nordmark
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan är inledningsvis om din far kommer att bli återbetalningsskyldig eller inte, med andra ord om pengaöverföringen från din farbror till din far är att se som ett lån eller en gåva. I rättsfallet NJA 2014 s. 364 (här) kom HD fram till att bevisbördan för att ett mottaget belopp utgör en gåva åvilar mottagaren, d.v.s. din far. Han måste därför kunna styrka att överföringarna var att se som gåvor från din farbror. Bevisningen kan bestå i gåvohandlingar, om sådana finns. Bedöms överföringarna istället vara att se som lån aktualiseras din fråga om vilken egendom som kan utmätas för din fars skulder.

I utsökningsbalken 8:8 (här) stadgas att om utmätning sker av andel i viss egendom som tillhör minst två personer, och är samäganderättslagen tillämplig, kan kronofogdemyndigheten förordna att hela egendomen ska säljas. Det innebär att kronofogdemyndigheten utmäter den skuldsattes andel i fastigheten genom att sälja fastigheten för att få ut pengarna. Den andra delägaren, i detta fallet du, får då ut hälften av pengarna från försäljningen.

Det är dock inte möjligt att sälja hela fastigheten om samäganderättslagen inte är tillämplig. Så kan vara fallet t.ex. om ni förvärvat fastigheten genom ett överlåtelseavtal eller testamente med villkor om överlåtelseförbud. Om sådant villkor inte funnits är lagen tillämplig och då finns ytterligare två möjligheter till att undvika att hela fastigheten säljs. Dessa återfinns i lagens 6-7 §§ (här) och tillämpas om du som delägare kan visa på synnerliga skäl för anstånd (p.g.a. t.ex. sociala förhållanden), eller om ansökan om klyvning av fastigheten görs. I annat fall går det dock inte att hindra en försäljning av hela fastigheten, om du inte innan utmätning sker t.ex. köper ut din far ur fastigheten eller att ni själva säljer den.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Om något är oklart får du gärna höra av dig nedan i kommentarsfältet och annars är du välkommen att ställa nya eventuella frågor till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?