Utmätning av makes egendom

2014-12-17 i Utmätning
FRÅGA
Efter en process med Försäkringskassan som pågått i 7 år har FK begärt återbetalning av min makes sjukpension med cirka 700.000 kr. Tingsrättsförhandling hölls förra veckan och dom avkunnades i början av december. Han kommer förmodligen bli tvungen att återbetala. Jag är lagfaren ägare av två fastigheter och har äktenskapsförord. De flesta saker jag har i fastigheterna är inköpta av mig, men jag har inte kvitto på allt. Kan Kronofogden gå in i mitt/vårt hem och utmäta? Jag vill inte vara med och betala hans skulder. Är det bättre att skiljas?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Kronofogdemyndigheten kan bara utmäta saker som tillhör den skuldsatte. Dock presumeras saker som den gäldenären har i sin besittning tillhöra honom så att de kan utmätas om det inte framgår annat. Vad gäller fastigheterna behöver du bara visa att du är ägare så kan inte kronofogdemyndigheten utmäta dem, och det bör inte vara svårt att visa. När det kommer till lös egendom som ett gift par har sina gemensamma besittning måste du göra det sannolikt att ni är samägare till egendomen eller att det är din. Det är alltså ett lägre beviskrav.

Det finns alltså gränser för vad Kronofogden kan utmäta, och om du kan visa att det är din egendom kan de inte ta den för din makes skulder. De saker som tillhör honom eller som du inte kan visa är dina kan de däremot utmäta, så det kan ändå bli ett ingripande resultat.

Matilda Hellström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (443)
2020-07-01 Vad kan vi göra när Kronofogden utmätt egendom som inte är gäldenärens?
2020-06-29 Kan kronofogden utmäta en hyresrätt?
2020-06-25 Hur kan utmätning se ut som?
2020-06-18 Kan jag överlåta min bostadsrätt för att undvika att den utmäts?

Alla besvarade frågor (81716)