Utmätning av fastighet samt överklagande av folkbokföringsbeslut

2019-03-31 i Myndigheter
FRÅGA
Skatteverket vill folkbokföra min son på min adress fast han inte bor här, han är hemlös. Jag kan inte ha honom skriven här heller då han har skulder hos kronofogden och dom säger att dom då kan göra utmätning. Hur får vi skv att häva sitt beslut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som utmätning regleras i utsökningsbalken (UB) och bestämmelser om folkbokföring regleras i folkbokföringslagen (FOL).

I 4 kap. 24 § UB framgår att fast egendom endast får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären. Har gäldenären lagfart på egendomen, får utmätning ske om det ej framgår att fastigheten tillhör annan. Gäller det en bostadsrätt gäller enligt 4 kap. 17 § UB att bostadsrätten endast får utmätas om det framgår att den tillhör gäldenären.

Kronofogden ska således inte utmäta egendom som inte tillhör din son. Kan du bevisa att det är du som är ägare till bostaden kan de inte utmäta den. Det spelar således inte någon roll om han är folkbokförd där, äger du bostaden kan den inte utmätas för hans skulder.

När det kommer till folkbokföringsfrågan anges i 6 § FOL att en person ska folkbokföras på den fastighet och i den kommun där han eller hon är att anse som bosatt. Vidare av 7 § FOL framgår att en person anses vara bosatt på den fastighet där han eller hon regelmässigt tillbringar eller kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila.

Huvudregeln är att personen som folkbokföringen gäller ska anmäla ny folkbokföringsadress till skatteverket men skatteverket kan själv ta upp ett ärende till prövning enligt 34 § FOL.

Skatteverkets beslut kan överklagas hos förvaltningsrätten i det län som han är folkbokförd i. Om han genom ett beslut blivit folkbokförd i annat län än tidigare kan överklagande även ske till förvaltningsrätten i det länet, enligt 38 § FOL.

Enligt 40 § FOL kan endast den person vars folkbokföring beslutet gäller och det allmänna ombudet hos Skatteverket överklaga ett beslut angående folkbokföring. Överklagandet ska vara skriftligt och skrivas till den högre instansen som ska pröva överklagandet dvs. förvaltningsrätten. Överklagandet ska däremot ges in till den myndighet som meddelat beslutet dvs. skatteverket. Det måste skickas in till skatteverket inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet, enligt 40 § 2 st. FOL.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsingar

Therese Wibrink
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (330)
2020-05-28 Kan jag överklaga min grannes bygglov till att måla om huset?
2020-05-03 Hur ansöker jag om förstörelse av uppgift i journal?
2020-04-21 Paragraf att åberopa för återförening av barn/förälder enligt LVU
2020-04-19 Kan man folkbokföra sig i Sverige innan man flyttar hit?

Alla besvarade frågor (80629)