Utmätning av fastighet för fordran som inte är förenad med panträtt

2016-09-30 i Utmätning
FRÅGA
HejJag och min fru äger ett villa tillsammans, nu har hon struntat i att betala alla de räkningar och lån som hon ska betala, så nu regnar det in kronofogdekrav. Obs inga av dessa krav gäller huset.Min fråga är om kronofogden kan kräva att huset säljs och jag och barnen måste flytta?Vad gäller?Mvh Johan
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om utmätning återfinns i utsökningsbalken; nedan UB, se här. Regler om fastigheter återfinns i jordabalken, se här.

Den allmänna uppfattningen har länge varit att det i regel inte går att utmäta fastighet för fordran som inte är förenad med panträtt. Denna uppfattning har dock på senare tid fått sig en törn, då fastigheter på åtskilliga orter länge har varit föremål för betydande värdeökningar. Om inte värdeökningen används till ytterligare belåning finns således ofta ett värde i fastigheten som kan utmätas.

Då det är din fru som har skulderna kan bara kronofogden utmäta hennes del i fastigheten. Du kan aldrig förlora ditt värde i fastigheten för hennes skulder.

Det finns särskilda bestämmelser om utmätningsordningen i 4 kap. UB. I 3 § samma kap. heter det att egendom bara får utmätas om det belopp som beräknas flyta in ger ett överskott som gör åtgärden försvarlig. Vidare framgår i 2 st. att egendom som resulterar i minst kostnad eller olägenhet ska utmätas i första hand. Det är alltså främst annan egendom som ska utmätas för fordringarna, då utmätning av bostaden är förenat med stora olägenheter för gäldenären.

I NJA 2010 s. 397 och NJA 2013 s. 1241 prövades frågor om utmätning av fastighet, respektive bostadsfastighet för fordringar som inte var förenade med panträtt. I det sistnämnda fallet var frågan om huruvida en utmätning av bostadsfastighet vari barn bodde var möjlig. Med hänvisning till EKMR (europeiska konventionen om mänskliga rättigheter) bedömde Högsta domstolen att annan egendom i första hand skulle utmätas för fordringarna.

Sammanfattningsvis kan följande sägas. Det går att utmäta fastigheten för skulderna. Det förutsätts däremot då att det finns ett högre värde i fastigheten än vad som är belånat. Utmätning av annan egendom ska främst ske (ex. lön eller annan lös egendom). Vid utmätning av bostaden ska även viss hänsyn tas till att barn bor där.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (490)
2021-01-14 Får kronofogden ta med min lön vid beräkningen av löneutmätning på min sambo?
2020-12-31 Kan jag drabbas av att min make hamnar hos kronofogden?
2020-12-30 Kan man freda fastighet från utmätning genom överlåtelseförbud?
2020-12-27 Kan Kronofogdemyndigheten utmäta mitt erhållna skadestånd?

Alla besvarade frågor (88076)