Utmätning av egendom i gemensam besittning och återvinning enl KL 4:10

2015-01-23 i Återvinning
FRÅGA
HejsanHar fått brev att KF skall komma och göra en utmätning hos mig. Bor hos min fd flickvän men är numer inneboende utan förhållande. Bor så tills jag löst det på annat sätt och delvis för att vi har barn tillsammans. Hon äger lägenheten till 100% och allt som finns i den. Kan KF utmäta saker som finns därhemma då jag inte äger lägenheten? Sen undrar jag även över min bil, det enda jag äger av värde. Har en stor skuld till min pappa som även ligger med under en löneutmätning. Om jag säljer bilen till min pappa och drar av den summan på skulden till honom och registrerar det hos kf, alltså så att han får en mindre andel av löneutmätningen, får han då låna ut bilen till mig utan att det finns risk att KF tar bilen av honom. Självklart gör vi en riktig affär och skriver över bilen på honom. Sen att han är snäll och lånar ut den då vi har barn och detta skulle underlätta mycket. Kan man göra så utan att min pappa blir av med bilen som han köpt av mig men lånar ut ibland?Tacksam för snabbt svar.MvhOrolig
SVAR

Hej! Tack för din fråga till Lawline.

Angående frågan om din f d flickväns egendom kan sägas följande:

Eftersom ni lever tillsammans men inte under äktenskapsliknande förhållanden får KFM utmäta egendom som finns i ert gemensamma hem endast om det framgår att egendomen tillhör dig, se utsökningsbalken 4 kap 19 §. Detta är alltså en skillnad från sambor under äktenskapsliknande förhållanden, då det presumeras att gäldenären är ägare till egendom som besitts gemensamt. Om du inte äger något i bostaden, får KFM alltså inte utmäta någon egendom.

Angående bilen kan sägas följande:

Straffrättsligt:

Förutsatt att du är på obestånd kan du genom det planerade transaktionen riskera att dömas för brottet otillbörligt gynnande av borgenär, BrB 11 kap 4 §. Kvittning av förfallen skuld får anses vara ett osedvanligt betalmedel i detta fall. Förutsatt att transaktionen innebär att andra borgenärers möjligheter att få utdelning i en eventuell framtida konkurs skulle förändras avsevärt, kan ansvar för brottet komma i fråga. Avgörande för denna fråga är bilens värde i förhållande till din övriga förmögenhet.

Civilrättsligt:

Om du inte försätts i konkurs finns det i praktiken inget sätt för övriga borgenärer att ogiltigförklara avtalet. Om en konkurs skulle bli aktuell, kan dock bli fråga om återvinning enl Konkurslagen 4 kap 10 §. Detta innebär att din fars köp av bilen blir ogiltigt och bilen tillfaller konkursboet. Eftersom transaktionen sker till en närstående är återvinningsfristen för borgenärerna förlängd till två år bakåt i tiden från konkursutbrottet.

Detta är sakrätt och kan vara rätt svårt att förstå. Jag hoppas dock att svaret har bringat lite klarhet.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (64)
2021-10-26 Felaktig utbetalning av försäkringsersättning - Vad gäller?
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?

Alla besvarade frågor (97307)