Utlovad anställning, avslutat vikariat samt felaktigt utbetald lön

2017-10-04 i Anställningsformer
FRÅGA
Jag blev lovad en tjänst om jag påbörjade en utbildning. Men fick ingen tjänst utan ett vikariat som dem bara förlängde hela tiden i tio månader! Har inte fått enda klagomål eller varning! Fyra dagar innan vikariatet är slut så säger chefen att det finns inget mer och jag får inte fortsätta som timanställd efter det iheller trots hon bett mig söka om förlängt tjänstledighet på mitt ordinarie jobb. Och det skulle vara en heltidstjänst tillsvidare! Chefen säger att man måste ha utbildning samt körkort! Men hon har anställt andra utan utbildning och körkort!! Hur ska jag ställa mig in på det? Sen har hon tagit bort timmar som jag jobbat och inte fått betalt för dem trots jag jobbat dem dagarna! Hon ville nog inte att jag skulle bli inlasad tror jag? Vad ska jag göra?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga består av flera underfrågor.

Du blev lovad en tjänst

Anställningsavtal kan träffas formlöst. Det innebär att du muntligen kan ingå ett anställningsavtal med en arbetsgivare. Ett sådant förfarande innebär dock inte sällan tolkningssvårigheter. Vid oklarhet om ett avtal har träffats, fäster Arbetsdomstolen vikt vid (i) om den arbetssökande haft fog för att uppfatta samtalet med arbetsgivaren som ett erbjudande om, och ett accepterande av anställning, (ii) arbetsgivaren insåg eller borde ha insett den arbetssökandes uppfattning utan att klargöra sin egen, motsatta uppfattning. Se exempelvis AD 1981 nr 131, AD 2003 nr 105.

Allt detta verkar vara uppfyllt men om ert samtal var muntligt kan det bli svårt för dig att bevisa att ett anställningsavtal har träffats. Det är avgörande för dig att du har kvar dokumentation från den här tiden eller kanske vittnen som kan intyga att du påbörjade utbildningen på grund av att du blev lovad anställning.

Om en domstol kommer fram till att ett anställningsavtal har träffats, är du berättigad till ekonomisk ersättning för de uteblivna förmånerna som en anställning skulle inneburit samt allmänt skadestånd, vilket kan sägas syfta till att kompensera dig för kränkningen, se 38 § samt 39 § lagen om anställningsskydd. Det allmänna skadeståndet lär uppgå till mellan 30 000 och 50 000. Det ekonomiska skadeståndet kan jag inte uttala mig om. Härutöver har du givetvis rätt till anställningen och den kan inte avslutas med hänvisning till att du behöver vissa kvalifikationer om inte samma krav ställs på andra som innehar samma tjänst.

Avslutat vikariat

Enligt 5 § 2 stycket lagen om anställningsskydd, omvandlas ett vikariat till en tillsvidareanställning först när arbetstagaren varit anställd under en sammanlagd tidsperiod om två år över en femårsperiod. Innan så sker, saknar du tyvärr det skydd lagen om anställningsskydd i annat fall ger i en situation där arbetsgivaren "hittar på" vilka kvalifikationer som krävs. Om du har arbetat i över tolv månader hos arbetsgivaren under en period om tre år, måste arbetsgivaren varsla dig om att du inte kommer fortsätta anställas senast en månad innan anställningens upphörande, se 15 § 1 stycket lagen om anställningsskydd. Underlåtelse därom är förenat med en skadeståndssanktion.

Chefen har bett dig förlänga tjänsteledigheten på ditt ordinarie jobb

Den här omständigheten talar för att hon faktiskt har lovat dig en anställning. Även här handlar det om vilken dokumentation du kan frambringa.

Chefen har tagit bort timmar från ditt schema och underlåtit betala ut adekvat lön

Det är givetvis inte okej. Lagt pass ligger, brukar det heta, och väl inbokat saknar chefen rätt att helt sonika radera passen, i synnerhet inte efterhand när du faktiskt har utfört arbetet. Om du har dokumenterat vilka pass du har jobbat, kan du enkelt räkna ut arbetsgivarens skuld och kräva denne på betalning.

Det finns inget hinder mot att du direkt kräver arbetsgivaren på betalning via Kronofogden eftersom fordringen har förfallit till betalning. Om du är fackligt anslutet rekommenderar jag dig dock att kontakta dem så att de i sin tur kan överlägga med arbetsgivaren.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis vill jag uppmana dig att sammanställa dokumentation både kring den utlovade tjänsten och kring den uteblivna lönebetalningen. Om du är fackligt ansluten bör du kontakta ditt fackförbund och i annat fall är du välkommen att ringa in på vår växel, 08-533 300 04. Den är bemannad måndag till fredag mellan kl. 10 och 16. Du bör handla snabbt eftersom det rör sig om korta preskriptionsfrister i arbetsrätten.

Elias Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?