Utländskt äktenskap och hinderprövning

FRÅGA
Jag och min fru hade mycket bråk med varandra från 2013 då kunde vi inte förstår varandra då sa till henne jag vill skiljer men hon vill inte. I 2014 när jag gick på semester jag träffade en Terje där blev för älskade så 2015 vi gift ås när jag är fortfarande gift med min fru i Sverige. 2016 skilde vi ås med min fru i Sverige min fråga är om det är giltig äktenskap i Sverige om jag regestarade det här i Sverige
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline

I 7§ Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap föreskrivs att Sverige godkänner äktenskap som ingåtts lagligt i ett annat land. Dvs. om ni gift er lagligt utomlands så ska Sverige godkänna detta. 8 a § i samma lag stadgar dock ett undantag. Undantaget säger att om det vid äktenskapets ingående förelåg en omständighet som hade gjort att det inte skulle godkänts i Sverige så kommer Sverige inte att registrera äktenskapet som giltigt. Att ingå ett äktenskap när man redan är gift är ett sådant hinder i Sverige, se 2:4 ÄktB. Detta gäller endast om en av makarna är svensk medborgare eller att en av makarna hade Sverige som hemvist vid äktenskapets ingående. Det vill säga, äktenskapet kan trots allt vara giltigt om ni båda saknar direkt koppling till Sverige.

Det ovan skrivna innebär att äktenskapet som ni ingick troligtvis inte kommer godkännas av Sverige eftersom du redan var gift när du ingick det nya äktenskapet och du har anknytning till Sverige.

Marcus Carlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1188)
2021-01-13 Vad händer med äktenskapsförord efter skilsmässan?
2021-01-03 Hur upphäver man ett äktenskapsförord?
2020-12-30 Kan man genom gåvobrev göra gåva till enskild egendom?
2020-12-28 giltigt äktenskapsförord utan att uppfylla de föreskrifter i Äktenskapsbalken

Alla besvarade frågor (88087)