Utlämnande av uppgifter om vem som anmält brott till polis

2018-10-02 i Sekretess
FRÅGA
OM NÅGON ANMÄLER MIG ANOYMT FÖR OLAGA VAPENINNEHAV. POLISENS INSATSSTYRKA OCH KRUTHUN KOMMER OCH JAG FÅR LIGGA I MIN TRÄDGÅRD MED HANDFÄNGSEL I TVÅ TIMMAR I + TRE GRADER. JAG HAR ALDRIG HÅLLIT I ETT RIKTIGT VAPEN, DÅ JAG INTE HAR GJORT LUMPEN. JAG VAR DÅ 67 ÅR, OSTRAFFAD, ALDRIG INDRAGIT KÖRKORT, DEKLARERADE FÖR 12.5 MILLIONER DET ÅRET, 2017. JAG VILL HA REDA PÅ SOS RINGAREN, MEN DÅ MÅSTE STRAFFET VARA MINST TVÅ ÅRS FÄNGELSE, SÄGER ADVOKAT. HAR INTE POLISEN SKYLDIGHET ATT DELGE MIG NAMNET, DÅ DET VAR ETT FALSKLARM.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När en anmälan inkommer till polisen inleds en förundersökning. De uppgifter som framkommer under förundersökningen är belagda med sekretess då utlämnande av dessa uppgifter kan komma att skada och försvåra brottsutredningen. Detta framgår av 18 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Även personuppgifter som framkommer i förundersökning är som huvudregel sekretessbelagda, se 35 kap. 1 § OSL. Uppgiften om vem som anmält dig är en del av förundersökningen och är också under denna sekretessbelagd.

I det fallet förundersökningen är nedlagd finns ett antal fall som tagits upp i regeringsrätten (nu kallad högsta förvaltningsdomstolen). Regeringsrätten har behandlat frågan om sekretessbestämmelsen för förundersökningar fortsätter även efter att utredningen lagts ned och kommit fram till att så inte är fallet. Detta innebär att uppgifter i en förundersökning kan begäras ut när förundersökningen har lagts ned.

Dock har regeringsrätten slagit fast att personliga förhållanden fortsätter vara sekretessbelagda även efter det att förundersökningen lagts ned. Det du efterfrågar är personuppgifter och detta är alltså sekretessbelagt även fast utredningen kring dig är nedlagd.

Efter att utredningen kring dig är nedlagd har du alltså som huvudregel rätt att begära ut alla uppgifter som framkommer i förundersökningen förutom de uppgifter som anknyter till någons personliga eller ekonomiska förhållande. I sekretessbestämmelserna finns vissa undantag där sekretessen inte gäller och man har rätt till uppgifter ändå. Dock kan jag inte utifrån den informationen du gett mig ge dig ett bättre svar än ovan.

Som myndighet har polisen serviceskyldighet vilket innebär att de ska svara på alla frågor som du kan tänkas ha såvida inte sekretess föreligger. Jag rekommenderar att du kontaktar polisen för att få klartecken över exakt vad som gäller.

Hoppas att detta svar var till din hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (164)
2019-03-23 Vittnesplikt och tystnadsplikt
2019-03-15 Minderårig kört rattfull - socialtjänstens tystnadsplikt m.m.
2019-03-11 Kan jag får reda på om min far har några fler barn?
2019-03-11 Går det att få upplysningar om min farfar hade några barn?

Alla besvarade frågor (66984)