Utköp av tobak (cigaretter) till underårig av privatperson

2017-04-29 i Övriga brott
FRÅGA
Är det olagligt att, som särskild förordnad vårdnadshavare, köpa och överlämna cigaretter till en 15-åring?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Lagbestämmelser rörande tobak återfinns i Tobakslagen. Enligt Tobakslagens 12§ är det förbjudet för näringsverksamheter, som butiker, att sälja cigaretter till personer som inte har fyllt 18 år. Det finns däremot inget motsvarande förbud gällande privatpersoner. En särskild förordnad vårdnadshavare som köper och överlämnar cigaretter till en 15-åring kan således inte bli straffad för något brott. Det kan däremot nämnas att butiker har rätten och skyldigheten att vägra sälja cigaretter till den särskilt förordnade vårdnadshavaren om de har anledning att misstänka att denne avser att förse 15-åringen med tobaken.

Skulle samma person i fråga, utöver att köpa ut cigaretter till 15-åringen, också kontinuerligt köpa ut cigaretter till flera underåriga i syfte att tjäna pengar, skulle personen däremot bryta mot förbudet i Tobakslagens 12§. Personen i fråga skulle då anses bedriva näringsverksamhet.

En särskild förordnad vårdnadshavare har enligt Föräldrabalken 11§ rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Om barnet har mer än en vårdnadshavare, ska beslut om barnets personliga angelägenheter tas av vårdnadshavarna tillsammans (FB 13§). Detta innebär således att om 15-åringen i fallet har mer än en vårdnadshavare, måste den särskilt förordnade vårdnadshavaren vara överens med den andra vårdnadshavaren för att få köpa ut och överlämna cigaretter till 15-åringen.

Jag hoppats att detta har givit svar på din fråga och om du undrar över något mer är du välkommen att skicka in en fråga till oss igen.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?