Utköp av delägares andel i fastighet

Hej! Vi är 4 delägare i en fastighet under förhållanden så samägandelagen gäller. En delägare vill begära offentlig auktion så hela fastigheten skulle gå till försäljning. Övriga delägare vill inte sälja externt. Det finns ett gåvobrev utfärdat 1990, reg hos lantarkivet. I detta finns en hembudsklausul, som säger att i händelse av försäljning av gåvotagares andel, skall denna andel först hembjudas till övriga andelsägare. Står också hur löseskillingen skall beräknas.

Har läst någonstans att i ett fall som detta går gåvobrevet före samägandelagen, vilket då skulle innebära att offentlig auktion ej kan framtvingas av en delägare om de andra är villiga att lösa ut densamma. Är detta rätt uppfattat.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Precis som du säger ger Samägandelagen 6 § en delägare rätt att begära försäljning av hela objektet genom offentlig auktion. Lagen är dock dispositiv, vilket innebär att den går att avtala bort. Den hembudsklausul du beskriver är just ett sådant avtal som sätter samägandelagen ur spel.

Övriga delägare har alltså rätt att köpa ut delägaren från sin andel, utan att denne kan framtvinga en offentlig auktion.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000