Utköp av delägares andel i fastighet

2017-09-18 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej! Vi är 4 delägare i en fastighet under förhållanden så samägandelagen gäller. En delägare vill begära offentlig auktion så hela fastigheten skulle gå till försäljning. Övriga delägare vill inte sälja externt. Det finns ett gåvobrev utfärdat 1990, reg hos lantarkivet. I detta finns en hembudsklausul, som säger att i händelse av försäljning av gåvotagares andel, skall denna andel först hembjudas till övriga andelsägare. Står också hur löseskillingen skall beräknas.Har läst någonstans att i ett fall som detta går gåvobrevet före samägandelagen, vilket då skulle innebära att offentlig auktion ej kan framtvingas av en delägare om de andra är villiga att lösa ut densamma. Är detta rätt uppfattat.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Precis som du säger ger Samägandelagen 6 § en delägare rätt att begära försäljning av hela objektet genom offentlig auktion. Lagen är dock dispositiv, vilket innebär att den går att avtala bort. Den hembudsklausul du beskriver är just ett sådant avtal som sätter samägandelagen ur spel.

Övriga delägare har alltså rätt att köpa ut delägaren från sin andel, utan att denne kan framtvinga en offentlig auktion.

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (618)
2021-12-31 Vad är skillnaden mellan arvsrätt och köprätt?
2021-12-25 Hur får man full äganderätt till en hund?
2021-12-07 Krävs samtycke mellan samägarna för annan försäljning än offentlig auktion?
2021-12-06 Kan man som delägare av 1/4 av ett fritidshus på eget bevåg hyra ut sin del av fastigheten?

Alla besvarade frågor (98465)