Utkastad av hyresvärd utan grund

Jag och min sambo hyrde ett hus/stuga och hann bo där i en dag innan brand uppstod och huset blev obeboeligt ett bra tag framöver. Men husägaren ansåg att vi kunde bo där trots att sanering behövdes. Vi var osäkra på hur vi skulle göra, Bo kvar eller flytta till annat. Då flippade ägaren ur totalt och kom och skulle slänga ut oss och våra ägodelar. Så vi var ju tvungna att flytta trots allt. Vi hade inget kontrakt skrivet och inga muntliga avtal om hyreslängd eller uppsägning. Nu kräver han tre månaders hyra.

Hur är reglerna om man blir utkastad utan grund? Bara för att han blev arg helt enkelt.

Lawline svarar

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt

Situationer som rör hyra finns reglerat i 12 kap Jordabalken (JB) som också kallas hyreslagen. I 12 kap 2 § JB anges att ett hyresavtal kan upprättas skriftligt om ena parten begär det. Lagen uppställer inget krav på att hyresavtal måste upprättas skriftligt. Det räcker med andra ord att ni ingått ett hyresavtal muntligt. Om ingen uppsägningstid avtalats så gäller istället hyreslagens bestämmelse i 12 kap 4 § JB. Att ni inte avtalat om hyreslängd tolkar jag som att avtalet är ett hyresavtal på obestämd tid (se 12 kap 3 § 1 st JB). Hyresavtal på obestämd tid måste sägas upp för att upphöra att gälla. Uppsägning kan ske närsomhelst av både hyresvärd och hyresgäst. Ett hyresavtal på obestämd tid upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen (12 kap 4 § 1 st 1 p JB).

Kan en hyresgäst bli utkastad utan grund?

Vid bostadshyra föreligger ett direkt besittningsskydd, vilket innebär att en hyresgäst alltid har rätt att få sitt avtal förlängt (12:45-46 JB). Ni hade därför rätt att stanna förutsatt att husägaren inte kunnat åberopa grunder som exempelvis att ni betalat hyra för sent, huset skulle rivas eller ombyggas med mera (se 12 kap 46 § JB).

Sammanfattningsvis kan en husägare inte bryta ett besittningsskydd på den grunden att han var arg. I och med att ni har flyttat och hyresavtalet upphört så har ni inga förpliktelser att betala hyra framöver. Nu förutsätter jag att hyresvärdens uppsägning skedde i enlighet med 12 kap 8 § JB och att hyresavtalet därmed har upphört. Om situationen är som sådan att uppsägningen inte uppfyllt kraven i hyreslagen, så är uppsägningen utan verkan. Det kan exempelvis vara att hyresvärden inte gjort en skriftlig uppsägningen, vilket krävs om hyresförhållandet varat i mer än 3 månader i följd vid den tidpunkt till vilken uppsägningen sker. Nu vet inte jag hur länge hyresförhållandet har varit i ert fall exakt. Om situationen skulle vara som sådan att hyresförhållandet har varit mer än 3 månader och husägaren inte sagt upp skriftligt så är uppsägningen utan verkan. Uppsägning kan då ske av er både muntligt och skriftligt (se 12 kap 8 § JB) eller så kan ni kräva att få fortsätta bo där.

För mer juridisk rådgivning kan ni ringa Lawlines telefonrådgivning på 08-533 300 04

Therese AxénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”