Uthyrning av hus

Hej!

Kan jag köpa ett hus åt min pappa utan att jag själv bor där? Mitt namn kommer således stå på köpebrevet men jag kommer ej själv nyttja huset.

Om vi sinsemellan skriver under ett dokument att min pappa ska ersätta mig för månadskostnaden för lånet.

Hur blir det med försäkringar och annat viktigt, de får då stå i hans namn eller hur?

Är det något jag ska tänka på eller som du rekommenderar?

Hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Absolut är det möjligt för dig att köpa ett hus och sen hyra ut det till din far. Jag skulle dock rekommendera er att upprätta ett skriftligt hyresavtal sinsemellan, även om muntliga överenskommelser också är rättsligt bindande, 12 kap.2 § jordabalken (JB). Detta som en säkerhet för att det inte ska uppkomma några tvistigheter gällande betalning, uppsägningstid osv.

När det gäller försäkring så beror det lite på omständigheterna. Först och främst bör du, som ägare till fastigheten, försäkra själva huset. Detta för att försäkringsbolagens villkor ofta förutsätter ett "försäkrat intresse"för att utbetala ersättning. Detta diskuterades i ett rättsfall från Svea Hovrätt, Mål nr T-1975-15, där en person inte medgavs ersättning för ett nedbrunnet hus då denne försäkrat en fastighet där denne hade nyttjanderätt, men inte stod som ägare på. Således bör också du försäkra huset, då du är ägare till det. Om det är så att du också har lösöre kvar i huset, alltså TV, soffa och dylikt bör du försäkra det. Inom försäkringstermer kallas ofta en försäkring för endast själva huset för "villaförsäkring" och en försäkring som omfattar hus + lösöre för "villahemförsäkring".

Jag skulle skulle även rekommendera att ni i hyresavtalet formulerar ett krav på att din far ska inneha en vanlig hemförsäkring. Detta för att det i en sådan finns en s.k. ansvarsdel om han mot förmodan skulle orsaka en skada som gör att huset t.ex. brinner ner.

Avslutningsvis så bör det vara något problem för dig att uthyra ditt hus till din far. Jag rekommenderar dig dock att ; 1. Tecka en egen försäkring för huset, 2. Skriv ett hyresavtal och, 3. Din far bör teckna en egen hemförsäkring för sina saker samt ansvarsdelen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Martin RosénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”