Uthyrning av egen bostad, uppsägningstid

2017-02-06 i Hyresavtal
FRÅGA
Om man hyr ut ett rum i sin bostadsrätt, vilken uppsägningstid gäller om man inte har skrivit kontrakt utan endast hade ett muntligt avtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Första gången man hyr ut sin egna bostad så är det lag om uthyrning av egen bostad som gäller i första hand och den s.k. hyreslagen (Jordabalkens 12 kap.) gäller i andra hand. Om man däremot hyr ut flera rum eller flera bostäder så gäller endast lag om uthyrning av egen bostad på den första uthyrningen, och på de andra gäller endast hyreslagen.

Ett hyresavtal måste inte vara skriftligt, utan muntligt avtal gäller, men om hyresgästen eller hyresvärden begär att avtalet ska vara skriftligt så ska det upprättas skriftligt (12 kap. 2 § JB).

Lag om uthyrning av egen bostad

Enligt lag om uthyrning av egen bostad så gäller enligt 3 § att hyresavtalet gäller på obestämd tid, om ingen tid har avtalats. Ett hyresavtal på bestämd tid måste sägas upp för att upphöra att gälla. Ett avtal som ingåtts på bestämd tid däremot upphör automatiskt att gälla när hyrestiden har löpt ut, men det får också sägas upp innan denna tidpunkt.

Uppsägningstiden enligt uthyrning av egen bostad är att hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen (1 månads uppsägningstid), och hyresvärden får, utan att hyresrätten är förverkad, säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen (3 månaders uppsägningstid), om inte en längre uppsägningstid har avtalats.

Hyreslagen (12 kap. Jordabalken)

Även enligt hyreslagen så är huvudregeln att hyresavtal löper på obestämd tid, annat måste avtalas (12 kap. 3 § JB). Avtal kan ingås på bestämd tid och upphör då att gälla automatiskt vid hyrestidens utgång har dock hyresförhållandet varat i mer än nio månader i följd så ska dock alltid hyresavtalet sägas upp för att upphöra att gälla. Ett hyresavtal, som är ingånget för bestämd tid, anses förlängt på obestämd tid.
1. om avtalet saknar bestämmelser om verkan av utebliven uppsägning och inte sägs upp till hyrestidens utgång trots att uppsägning skall ske, eller
2. om hyresgästen, trots att avtalet upphört att gälla utan uppsägning, fortsatt att använda lägenheten en månad efter hyrestidens utgång utan att hyresvärden anmodat honom att flytta.

Uppsägningstid enligt hyreslagen avseende hyresavtal som gäller för obestämd tid kan, om inte längre uppsägningstid har avtalats, sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, när avtalet avser en bostadslägenhet (3 månaders uppsägningstid). Skall ett hyresavtal för bestämd tid sägas upp för att upphöra att gälla och är inte längre uppsägningstid avtalad, skall uppsägningen ske senast
1. en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor,
2. en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader,
3. tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet.

Sammanfattning

Om du hyr ut rummet och det är det första rummet du hyr ut så gäller lag om uthyrning av egen bostad. Om du som hyresvärd säger upp avtalet så gäller en uppsägningstid på 3 månader om inte längre tid avtalats.

Om detta inte är det första rummet du hyr ut så gäller istället hyreslagen på avtalet. Det framgår inte i din fråga om avtalet löper på bestämd tid eller obestämd tid. Vid obestämd tid gäller en uppsägningstid på 3 månader (om inte längre tid avtalats), och vid bestämd tid så beror det på hur lång hyrestiden är, se ovan.

Hoppas du fick svar på din fråga, om inte är du välkommen att komma in med en ny fråga till oss här på Lawline.

Vänligen,

Fanny Rudén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1583)
2021-07-26 Hyresvärden har sagt upp avtalet innan tillträdet har skett
2021-07-25 Rätten att veta sina hyresvillkor
2021-07-23 Hur lång uppsägningstid har jag då jag hyr ett radhus av en privatperson?
2021-07-13 Kan du säga upp din hyresgäst för att den har fört sig illa och skrämt andra hyresgäster?

Alla besvarade frågor (94233)