Uthyrning av bostad

2020-05-27 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej,Vi hyr ut vår attefalshus som ligger i samma tomt som huset vi bor i. Vår hyresgäst sagt upp avtalet vi har skrivit under och där står 3 månaders uppsägningstid. Hen hävdar dock att det är en månad som gäller med hänvisning till lagen om uthyrning av privat bostad. När jag läser jordabalken kap 12 paragraf 3-5 det står dock 3 månader. Vad gäller?MvhG
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du önskar att veta vilken lag som blir tillämplig i ditt fall samt vilken uppsägningstid som gäller mellan dig och din hyresgäst.

Aktuell lagstiftning

Med privatuthyrning avses uthyrning av bostad som inte sker i näringsverksamhet. För att lagen ska vara tillämplig ska hyresvärden vara en privatperson som inte bedriver uthyrning av bostäder för vinstsyfte eller som en del av näringsverksamhet. Det innebär att i ditt fall, vid privatuthyrning av en bostad, gäller reglerna som står Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad (hädanefter lagen om privatuthyrning). Vidare gäller att lagen om privatuthyrning är speciallagstiftning som går före bestämmelserna i kap. 12 Jordabalk (hädanefter JB) vilket framgår av lagens 1 §.

Uppsägningstid

Hur lång uppsägningstid hyresgästen? Enligt 3 § andra stycket lagen om privatuthyrning så har hyresgäster 1 månads uppsägningstid. Vidare gäller att avtal som har längre uppsägningstid, som i detta fall, är utan verkan. Det innebär att din hyresgäst har rätt till endast 1 månads uppsägningstid oavsett om ni har skrivit på ett avtal för längre uppsägningstid.

Sammanfattning

I ert fall gäller lagen om privatuthyrning av bostad och inte kap. 12 JB vilket innebär att uppsägningstiden för hyresgästen är 1 månad som föreskrivs i 3 § lagen om privatuthyrning.

Edessa Barmousa Altun
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1487)
2021-01-20 Folkbokföring vid innehav av bostadsrätt och hyresrätt
2021-01-20 Är 12 månaders uppsägningstid för en garageplats tillåtet?
2021-01-19 När kan man säga upp ett hyresavtal utan uppsägningstid?
2020-12-31 Hur lång uppsägningstid gäller vid en andrahandsuthyrning?

Alla besvarade frågor (88291)