Utgör skulder ett hinder i samband med ansökan om svenskt medborgarskap?

Hej! idag sökt jag svensk medborgare Är lite orolig hade skuld hos kronofogden men har betalat klart de för två månader sen. Kan en betalningsanmärkningar påverka möjligheten att bli svensk medborgare?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga finner vi i lag (2001:82) om svenskt medborgarskap. Enligt 11 § ska följande krav vara uppfyllda för att beviljas svenskt medborgarskap:

En utlänning kan efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap, om han eller hon har

1. styrkt sin identitet,

2. fyllt arton år,

3. permanent uppehållstillstånd i Sverige,

4. hemvist här i landet

a) sedan två år i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare,

b) sedan fyra år i fråga om den som är statslös eller att bedöma som flykting enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716),

c) sedan fem år i fråga om övriga utlänningar, och

5. haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt.


Med anledning av din tidigare skuld hos kronofogden kan det diskuteras om du uppfyller den femte punkten som handlar om du haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. Bedömningen av denna punkt görs framförallt mot bakgrund av ditt tidigare levnadssätt där främst tidigare kriminalitet kan leda till att medborgarskap inte beviljas. Man tar dock även hänsyn till annan typ av misskötsamhet såsom försummelse att betala skulder. Centralt för bedömningen är din vilja att göra rätt för dig. Eftersom att du redan har betalt av skulden torde detta inte medföra något hinder vid ansökan om svenskt medborgarskap.

Om kraven i 11 §, mot förväntan, inte anses vara uppfyllda får medborgarskap ändå förvärvas enligt 12 § om:

1. sökanden tidigare har varit svensk medborgare,

2. sökanden är gift eller sambo med en svensk medborgare, eller

3. det annars finns särskilda skäl till det.


Sammanfattningsvis kan din tidigare skuld påverka möjligheterna till att erhålla svenskt medborgarskap. En mindre betalningsanmärkning, som redan är åtgärdad, kommer dock sannolikt inte att påverka dina möjligheter.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Christoffer TolfRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000