Utgör patientjournalen en allmän handling?

2020-10-29 i Sekretess
FRÅGA
jag är 26 år och har haft en del hälsoproblem. Jag bodde inte i Skåne innan så mina uppgifter skickades därifrån till min nya (kommunala) vårdcentral i Skåne. Uppgifterna skickades över mejl där min sjukdomshistorik osv. framgår. För mig är detta känsling info pga den nämner depressioner och narkotikamissbruk. Nu kräver min nya arbetsgivare att göra en kontroll på alla anställda och då undrar jag om hon får begära ut alla mina handlingar hos bl.a Vårdcentralen i Skåne? Är det en allmän handling?Dessutom, kan en forskare begära ut mina handlingar om de utesluter mina personuppgifter, enbart för att kunna forska om statistik som rör hälsan på människor i Skåne? Finns det någon gång detta är tillåtet eller inte tillåtet i forskningssyfte?Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till oss på Lawline med dina frågor!

Jag antar att med "känslig info" i din berättelse menar du uppgifter från patientjournalen.

Är det en allmän handling?

Patientjournaler inom den offentliga vården utgör allmänna handlingar (2 kap. 4§ TF). Det råder dock tystnadsplikt inom vården och patientjournaler omfattas av sekretess. Eftersom journaler är allmänna handlingar kan annan än patient själv begära ut dem. I sådant fall ska göras en sekretessprövning (menprövning) enligt 25 kap. 1 § OSL om att utlämnandet av handlingen kan ske utan skada för den enskilde.

Nu kräver min nya arbetsgivare att göra en kontroll på alla anställda och då undrar jag om hon får begära ut alla mina handlingar hos bl.a Vårdcentralen i Skåne?

Din arbetsgivare har rätt att begära ut dina handlingar med det är ganska osannolikt att han kommer få bifall på sin begäran. Även här måste göras en menprövning enligt 25 kap. 1 § OSL. Jag ser ingen möjlighet, i den här fallet, för din arbetsgivare att ta del av patientjournalen utan ditt samtycke.

Dessutom, kan en forskare begära ut mina handlingar om de utesluter mina personuppgifter, enbart för att kunna forska om statistik som rör hälsan på människor i Skåne?

Dina uppgifter kan användas för forskning. Däremot omfattas dem av sekretess (24 kap. 8§ offentlighets – och sekretesslag)

"Uppgift som behövs för forsknings- eller statistikändamål och uppgift som inte genom namn, annan identitetsbeteckning eller liknande förhållande är direkt hänförlig till den enskilde får dock lämnas ut, om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men" (24 kap. 8§ 3 st. offentlighets – och sekretesslag) Med andra ord får patientjournalen efter godkännande (dvs. menprövning) av verksamhetschefen användas i forskning som godkänts av en etikprövningsnämnd.

Finns det någon gång detta är tillåtet eller inte tillåtet i forskningssyfte?

Enligt Datainspektionens beslut från den 24 maj 2018 förbjuds studerande direktåtkomst till patientjournaler. Innan Datainspektionens beslutet var det möjligt för studerande på apotekarprogrammet och läkarprogrammet att använda uppgifter från patientjournalen för forskningsprojekt eller inom ramen för praktik.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor! Har du vidare funderingar, är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Orysia Sich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (260)
2021-06-15 Hur länge gäller sekretess för uppgifter i en förundersökning?
2021-06-09 Har socialen rätt att begära ut föräldrars belastningsregister pga orosanmälan?
2021-06-08 Kan vem som helst begära ut information från en skola?
2021-05-29 Åklagares meddelarfrihet

Alla besvarade frågor (93238)