FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB21/05/2020

Utgör oönskade samtal ofredande?

Jag har en fråga gällande en person som terroriserar min telefon. Jag har träffat en kille och gav ut mitt nummer till honom, efter bara några veckor insåg jag att det var ett misstag och ge ut mitt nummer till honom. Jag är verkligen inte intresserad av honom och nu ringer han mig 20 gånger per dag. Ibland ringer han på morgnar och ibland sent på kvällen. I övrigt ringer han mig på dagen. Jag har förklarat för honom både via sms och telefon att han genast måste sluta med detta beteende och att han genast ska sluta att terrorisera min telefon. Han har svarat på sms och förklarat att jag måste svara för att han är helt tokig i mig osv. När han ringer mellan 10-30 gånger per dag i veckor, klickar jag, och ibland svarar jag och ber han sluta ringa mig. Nu har det gått för långt och vill anmäla honom. Vilket brott kan han fällas för?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer en redogörelse kring brottsbalkens regler gällande brott samt vad som gäller just i ditt fall.


För ofredande dömes den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Straffet för ofredande är böter eller fängelse i högst ett år, 4 kap. 7 § brottsbalken.

Till ofredande räknas att knuffa någon, slita i annans kläder, utöva telefonterror, spotta på någon, fälla någon genom att sätta krokben, fönstertitta samt även mobba för att ta några exempel, någon måste bli störd. Dessa slags ofredande kallas även realinjurier. Den som ofredar måste veta om att det den gör är fel. Som ovan sagt uppräknas "störande kontakter" som en sådan gärning som utgör hänsynslöst agerande.

Din situation: Att vid upprepade tillfällen ringa och kontakta personer mot deras vilja har i tidigare avgöranden ansetts utgöra ofredande. 10-30 telefonsamtal per dag i flera veckor är ett självklart fall av ofredande. Även 5 telefonsamtal om dagen torde vara brottsligt. Detta speciellt om samtalen sker nattetid eller tidigt på morgonen och/eller om de är av hotfull och/eller sexuell karaktär.


För att dömas för brottet måste gärningsmannen anses ha uppsåt till brottet då inget annat står föreskrivit i paragrafen, se 1:2 § BrB. Detta innebär att personen som ringer oönskade samtal till dig är medveten kring sina handlingar och dess konsekvenser.

Att personen i ditt fall dessutom via sms har förklarat för dig att han begår gärningarna för att han är tokig i dig talar också för att han har insikt i sitt handlande och dess konsekvenser. Sms:en är ett bra bevismedel för åklagaren vid ett eventuellt åtal. Om trakasserierna fortsätter råder jag dig därför att polisanmäla personen i fråga.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit användbar och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form.

Sheba ShalyRådgivare