FrågaKÖPRÄTTKöplagen29/01/2018

Utgör motorras efter köp av bil ett fel som grundar ersättningskrav?

Hej! Jag köpte en bil genom blocket för 26000 kr. Bilen provkörde och verkade tipp topp. Jag frågade om tidigare service på bilen och enligt säljaren var alla stämplar och papper i sin ordning och att senaste servicen var gjord vid 16600 mil och bilen hade gått 16700 mil vid köpet. Helt ny servad alltså. Kör bilen i två veckor och sen rasar motor och katalysator. Vid efterforskning hittar jag inte det senaste service pappret och kontaktar säljaren ang det. Det visar sig att han lämnat in bilen för att fixa dragkroken och byta tändstift. Jag säger då att det inte är en service som är gjord och han anser att det är en tolkningsfråga. En service är ju när man byter olja, oljefilter, luftfuktighet och kupéfilter. Detta gjordes för 2 års sedan! Motorn har givetvis inte mått bra av detta och man hade kanske kunna förhindra detta motorras om man inspekterat bilen vid servicen som aldrig var gjord. Han har farit med osanning anser jag. Har jag rätt att häva köpet eller kräva tillbaka en viss summa till en ny motor och katalysator? Mvh: Fattig student

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föreligger fel?

När två privatperson köper och säljer egendom till varandra gäller köplagen. I 17 och 18 §§ behandlas vad som ska utgöra fel i vara. För det första ska varan stämma överens med vad som följer av avtalet. Då jag misstänker att ni inte utfärdat något mer detaljerat avtal får vi gå vidare till de övriga kriterierna.

Som en generell regel gäller att om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, ska varan anses som felaktig. För att kunna utreda vad du med fog kunnat förutsätta får en helhetsbedömning av köpet göras, där saker såsom pris, ålder på varan, generellt skick vid köpet och så vidare spelar in. I ditt fall har du t.ex. förvisso köpt en relativt väl använd bil, vilket talar för att du kan ställa lägre krav på bilens skick, men du har å andra sidan betalat en relativt stor summa pengar, vilket talar för att du har fog att förutsätta att bilen ska fungera under en viss längre tid.

Enligt 18 § föreligger även fel om varan avviker från uppgifter som säljaren lämnat i samband med köpet. I ditt fall skulle detta innebära att uppgiften om att service gjordes vid 16600 mil innebär ett utökat ansvar för säljaren, om denna uppgift inte är korrekt. Min bedömning är att "service" i bilsammanhang har en viss bestämd innebörd, och inte som säljaren påstår är en tolkningsfråga. Du bör således kunna åberopa påstående som en utfästelse, vilket innebär att fel föreligger eftersom någon service inte gjorts efter 16600 mil.

Vilka åtgärder kan du vidta?

Du kan i första hand kräva avhjälpande eller omleverans av säljaren, enligt köplagen 34 §. Eftersom säljaren är en privatperson blir dock troligen inget av detta aktuellt. Istället kan du kräva prisavdrag motsvarande kostnaden för reparation eller hävning av köpet enligt 37 §. För att hävning ska vara aktuellt krävs att du kan visa att felet varit av väsentlig betydelse för dig, vilket inte borde vara särskilt svårt med tanke på att bilen är otjänlig.

Du har vidare rätt till skadestånd för den skada du lidit till följd av att varan varit felaktig enligt 40 §.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo