Utgör luftvärmepump fastighetstillbehör om hyresgäst tillfört föremålet?

2017-06-30 i Fastighet
FRÅGA
Hej! Jag hyrde ett hus privat och anlitade ett företag som installerade en luftvärmepump på fastigheten under tiden jag bodde där. Jag fick ok från hyresvärd som avböjde inblandning i installationen och dess kostnader. Jag stod själv för alla kostnader. När jag flyttar från huset finns redan en ny hyresgäst klar att flytta in. Jag säljer luftvärmepumpen till honom. Nu har den senare hyresgästen flyttat och tagit med sig pumpen till sitt nya hus. Hyresvärden menar att pumpen är fast installation och hör till fastigheten!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillbehör till fastighet regleras i 2 kap. jordabalken (JB).

Allmänna fastighetstillbehör är sådant som hör till fastigheten och utgörs av föremål som anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk som t.ex. byggnader, stängsel och träd (2:1 JB). Byggnadstillbehör är sådant som hör till byggnad och utgörs av fast inredning och annat som byggnaden har blivit försedd med om det är ägnat för stadigvarande bruk för byggnaden (2:2 JB). Detta innebär att tillbehöret måste finnas i eller på byggnaden och med stadigvarande bruk menas med att det ska vara till nytta för byggnaden oavsett vem som äger den. Exempel på byggnadstillbehör är hissar, värme - och vattenledningar, värmepannor och kamin. En luftvärmepump skulle enligt detta ses som ett byggnadstillbehör och därmed höra till fastigheten.

Dock gäller att föremål som en nyttjanderättsinnehavare eller annan än fastighetsägaren tillfört fastigheten, hör inte till fastigheten, om inte föremålet och fastigheten kommit i samme ägares hand (2:4 JB).

Alltså eftersom att du hyrde huset av fastighetsägaren ses du som nyttjanderättsinnehavare och föremål som du tillfört fastigheten blir därför inte fastighetstillbehör. Detta gäller såvida du inte köper fastigheten eller fastighetsägaren köper föremålet, och eftersom att du sålt luftvärmepumpen till den nye hyresgästen, verkar detta inte ha skett. Den nya hyresgästen har därför rätt att ta med sig pumpen till sitt nya hus, då pumpen är lös egendom eftersom den inte kommit i samme ägares hand.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Ambjörn
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (595)
2021-11-22 Finns det några begränsningar lagligt sett gällande köp av fast egendom för utländska medborgare utanför EU?
2021-11-20 Gåva av fastighet med villkor
2021-11-10 Vad från en fastighet får hyresgästen ta med sig när hyresförhållandet upphör?
2021-10-31 Ingår en garderob i ett husköp?

Alla besvarade frågor (97671)