Utgör hundskall från grannens hund en förbjuden störning?

Hej! Jag bor i hyresrätt och har en granne på bottenvåning som har en uteplats. Kvinnan i fråga har två stycken hundar som hon låter vara ute på uteplatsen varje kväll vid ca 19.00-22.00, och under denna tid skäller hundarna några gånger i minuten. Detta är jobbigt att lyssna på. Vilka regler gäller här? Får grannen i fråga störa alla i området med sina skällande hundar i tid och otid? Lägenheterna har alltså stora fönster och glasdörr vilket gör att hundens skäll utifrån hörs in högt. Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!  

Tillämplig lag 

Med anledning av att du hyr en hyresrätt blir jordabalkens (JB) 12 kap., även kallad hyreslagen, tillämplig i ditt fall (12 kap. 1 § JB). 

Förbjudna och icke-förbjudna störningar

En bostadshyresgäst får inte störa sina grannar på ett sätt som är skadligt för grannarnas hälsa eller försämrar grannarnas bostadsmiljö i en sådan utsträckning som inte skäligen bör godtas (12 kap. 25 § första stycket första meningen JB). Det innebär alltså att vissa typer av störningar kan anses vara förbjudna samtidigt som störningar av lindrigare grad inte anses vara det. 

Vid bedömning om vad som anses utgöra förbjuden störning får man söka vägledning i allmänna uppfattningen om vilka störningar den som bor i ett flerfamiljshus ska behöva tåla. Här bör det ske en helhetsbedömning och särskild vikt fästas vid följande: 

  • när på dygnet störningen sker
  • hur ofta störningen sker  
  • vad som gäller enligt de av hyresvärden uppställda ordningsregler 

I ditt fall

Mot bakgrund av att störningarna sker just klockan ca. 19–22 kan det i sig rimligen inte anses utgöra störning. Vad som däremot talar mot det är den omständigheten att hundskallen sker varje dag och pågår i ca. tre timmar. Dessa förhållanden ställda mot varandra skulle jag dock ha svårt att se att hundskallen skulle utgöra en förbjuden störning. Det ska även tilläggas att utfallet torde ha blivit att annorlunda ifall det av hyresvärdens ordningsregler framgår exempelvis att aktiviteter i form av högljudda konversationer etc. efter kl. 21.00 är förbjudna på uteplatsen  

Hoppas att du fått svar på din fråga och tveka inte att höra av dig vid ytterligare funderingar! 

Med vänlig hälsning 

Hemen YazdanfarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”