FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt08/07/2022

Utgör en pågående process hos lantmätaren ett hinder för en tvångsförsäljning enligt lagen om samäganderätt?

Kan min syster tvinga fram en försäljning av samägd fastighet (3 st) under pågående lantmäteriförrättning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är fastighetsbildningslagen (FBL) och lagen om samäganderätt (samäganderättslagen, SamägL)

Det är för mig ovisst vad den aktuella lantmäteriförrättningen avser, men det korta svaret på din fråga lyder att en pågående lantmäteriförrättning borde utgöra hinder för påkallandet av en tvångsförsäljning på offentlig auktion enligt 6 § SamägL

I 7 § SamägL sägs till och med att är samfälld fastighet sådan, att tillämpning av förskrifterna om klyvning kan ifrågakomma, och har delägare i fastigheten gjort ansökan om fastighetens försäljning; vill annan delägare att gemenskapen skall upplösas genom klyvning, give det tillkänna, innan ansökningen varder av första domstol avgjord. Upplyses, att klyvning blivit i laga ordning sökt, låte rätten frågan om försäljning vila, till dess sig visat, huruvida på den ansökan klyvning kommer till stånd; är ej ansökan om klyvning gjord, give rätten nödig tid därtill

Språkbruket är något ålderdomligt, men i klartext innebär ovanstående att ett i tid sökt klyvningsförfarande fungerar som ett hinder mot försäljning så länge förfarandet pågår hos lantmätaren. Om klyvningen av något skäl inte fullbordas upphör dock hindret. Jfr även 11 kap. 3 § 4 st. FBL vari anges att om en fastighet enligt domstols förordnande ska utbjudas till försäljning för delägarnas gemensamma räkning, får fastigheten klyvas endast om det visas att försäljning inte kommit till stånd. 

Den sammantagna slutsatsen blir därför att en pågående process hos Lantmäteriet har verkan som hinder mot en tvångsförsäljning. 

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”