Utgör bilarna enskild egendom eller giftorättsgods?

FRÅGA
I vårat äktenskapsförord står det: All egendom som någon av oss förvärvad före, under eller kommer att förvärva under äktenskapet, samt all avkastning på sådan egendom, skall vara förvärvarens enskilda egendom. Dessutom skall all egendom som någon av oss får ärva, får genom testamente eller gåva, samt avkastning av sådan egendom, vara mottagarens enskilda egendom med följden av den andre maken saknar giftorätt i den egendomen. Min fråga är: Nu då min make har avlidit så står han på 2 st bilar i bilregistret, Värde ca 5000 kr per styck. Ingår det i detta äktenskapsförord? Inget annat är skrivet. Maken har en son i ett tidigare förhållande. Har jag också rätt till dessa bilar?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

När blir ett äktenskapsförord giltigt?

För att åstadkomma ett giltigt äktenskapsförord finns det tre krav som ska vara uppfyllda enligt 7 kap. 3 § äktenskapsbalken:

1. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt,

2. Det ska undertecknas av makarna och

3. Det ska registreras hos Skatteverket.

Har du rätt till din makes två bilar?

Förutsatt att äktenskapsförordet du och din make upprättade tillsammans uppfyller ovanstående krav gäller precis det som står i äktenskapsordet. Erat äktenskapsförord anger att allt du och din make själva förvärvat innan och under äktenskapet samt sådant som förvärvats genom testamente eller gåva utgör enskild egendom. Detta innebär alltså att bilarna som står registrerade på din makes namn tillhör honom om det är han som har förvärvat dessa, eller fått de genom testamente eller gåva. Bilarna är därmed din makes enskilda egendom och du har ingen rätt till dessa genom bodelning.

Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.

Med vänliga hälsningar,

Ava Setayesh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1096)
2020-05-31 Ett äktenskapsförords upphörande
2020-05-29 Hur utformas en klausul om enskild egendom i ett äktenskapsförord?
2020-05-29 Gäller ett danskt äktenskapsförord i Sverige?
2020-05-27 Skydda tillgångar vid äktenskap

Alla besvarade frågor (80615)