Utgår sjuklön vid timanställning?

2016-06-29 i Sjuk
FRÅGA
Hej, jag är timanställd på en Telia butik. Jag har ett schema som sträcker sig ungefär 1-3 månader framåt. Jag har nu varit sjuk i en rejäl halsfluss i 10 dagar, har sjuk intyg och allt. Jag pratade med min chef då jag hade ungefär 6-7 pass under perioden som jag missade eftersom jag var så sjuk. Han säger att man inte har sjuklön i min anställningsform och snackar hela tiden om att mitt schema inte räknas som ett riktigt schema utan ett "provisoriskt schema" som bara är där för att han ska slippa ringa in mig varje morgon? Jag har förövrigt aldrig varit sjuk och jobbat 80-100% i ett och ett halvt år i butiken så känns konstigt att jag inte ska ersättas då det aldrig tidigare varit problem med sånt här på mina gamla arbetsplatser?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

Enligt Lagen om anställningsskydd (se här) finns det två typer av anställningsformer. Huvudregeln är tillsvidareanställning (det som brukar kallas fast anställning), 4 § lag om anställningsskydd (1982:80) (LAS). Vill man istället träffa avtal om tidsbegränsad anställning, t.ex. säsonganställning, så kan man göra det med stöd av reglerna i 5-6 §§ LAS. Timanställning är alltså inte en anställningsform i lagens mening. Att tillsvidareanställning är huvudregeln innebär att det finns en presumtion för att ett anställningsavtal innebär en tillsvidareanställning och den som påstår något annat måste bevisa det. Oftast står det i anställningsavtalet vad för typ av anställning det rör sig om och finns det ett sista datum för anställningen utsatt i ditt avtal innebär det att du har en tidsbegränsad anställning, oftast s.k. visstidsanställning.

Reglerna om sjuklön hittar du i lag (1991:1047) om sjuklön, se här. Lagen är enligt dess 2 § tvingande på så sätt att avtal som inskränker eller upphäver en arbetstagares rättigheter enligt lagen är ogiltigt.

Enligt 3 § har man rätt till sjuklön från och med första dagen av anställningstiden, såvida anställningen inte är tidsbegränsad till kortare tid än en månad. Då har man endast rätt till sjuklön efter att man tillträtt anställningen och varit anställd 14 dagar i följd. Det spelar alltså ingen roll om man är tillsvidareanställd eller har en tidsbegränsad anställning, man har rätt till sjuklön i båda fallen.

För att sjuklön ska utgå måste arbetsförmågan vara nedsatt. Första sjukdomsdagen är en karensdag och sedan betalar arbetsgivaren ut sjuklön i maximalt 14 dagar, därefter betalar Försäkringskassan. Notera att sjuklön och sjukpenning inte är samma sak.

Problemet med en timanställning är att sjuklönen är avsedd att motsvara den inkomstförlust som uppstår på grund av sjukdomen. Endast inkomstbortfall som hänför sig till arbetstidsminskning på grund av att den nedsatta arbetsförmågan kompenseras. Vid en timanställning innebär det att man visserligen har rätt till sjuklön, men bara för det antal timmar din arbetsgivare bett dig arbeta. Blir du sjuk fler timmar/övriga dagar får du ingen ersättning, eftersom du då inte går miste om någon lön. Har du blivit lovad att arbeta, så som du beskriver det (på samma sätt, heltid varje vecka), är din arbetsgivare skyldig att betala ut sjuklön för den tiden av sjukdomstiden som du lovat att arbeta.

Vänliga hälsningar,

Grete Gøtzsche Frederiksen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll