Är utgångspunkten för det köprättsliga skadeståndsansvaret det negativa kontraktsintresset?

2016-11-30 i Köplagen
FRÅGA
Är utgångspunkten för det köprättsliga skadeståndsansvaret det negativa kontraktsintresset?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det köprättsliga skadeståndets omfattning regleras i Köplagen 67§.

Den svenska avtalsrätten och köprätten bygger på tanken att genom skadeståndet så ska den skadelidande hamna i samma läge som om avtalet hade fullgjorts på rätt sätt, dvs. det positiva kontraktsintresset. En sådan syn på skadeståndets roll kan dock leda till mycket omfattande skadestånd. För att begränsa skadeståndets omfattning görs därför en uppdelning i Köplagens 67§ mellan direkt och indirekt förlust. För att få ersättning för indirekt förlust krävs att det visas att vårdslöshet eller försumlighet har förekommit från den avtalsbrytande parten. Det kan i realiteten vara mycket svårt att visa. Ofta är det med andra ord endast de direkta förlusterna av ett köprättsligt avtalsbrott som ersätts, vilket alltså innebär att det istället är det negativa kontraktsintresset som ersätts.

Man skulle alltså kunna säga att utgångspunkten för det köprättsliga skadeståndsansvaret i praktiken är det negativa kontraktsintresset eftersom det främst är de direkta förlusterna som ersätts genom skadeståndet.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Om du har fler frågor angående det köprättsliga skadeståndet är du välkommen att vända dig till Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia Sikström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1275)
2020-12-03 Kan man häva ett köp av häst om den förändrar beteende efter köpet?
2020-12-02 Ska säljaren stå för att bilen gick sönder 2 dagar efter köpet?
2020-12-02 Får köpare ångra köpet?
2020-12-01 Köparens möjlighet att åberopa fel på husbil med läckage

Alla besvarade frågor (86900)