Utgången i serien "Störst av allt"

Jag har sett störst av allt och jag undrar varför domen blir som den blir? Vad var det som krävdes för att Maja skulle frias? Hade det funnits möjlighet till att ha andra åtalspunkter så att domen blivit annorlunda?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga handlar om en serien "Störst av allt" som visats på Netflix. Din fråga kommer besvaras enligt Brottsbalkens bestämmelser eftersom det rör sig om brott och straffrättsligt ansvar. Rättegångsbalkens bestämmelser kommer även tillämpas rörande din fråga om åtalet.

Varför blir Maja i serien friad?

I serien så är det en skolskjutning som äger rum och en skjutning mot Sebastians pappa. Vid skolskjutningen så är både Maja och Sebastian närvarande medan i skjutningen så är endast Sebastian närvarande. I serien så har åklagaren väckt åtal mot Maja för:

Mord (BrB 3 kap. 1 §)Försök till mord (BrB 3 kap. 1 § och BrB 23 kap. 1 §). Medhjälp till mord (BrB 3 kap. 1 § och BrB 23 kap. 4 § första stycket). Anstiftan (BrB 3 kap. 1 § och (BrB 23 kap. 4 § andra stycket).

För att bli dömd för ett brott krävs det att alla rekvisit för brottet är uppfyllda. Rekvisit är ett begrepp som används inom juridiken och är som villkor som ska vara uppfyllda. Det finns objektiva rekvisit som framgår av lagen och subjektiva rekvisit som innebär att personen ska ha haft uppsåt. En person har uppsåt om man på något sätt är medveten i sitt agerande. Uppsåt finns olika uppdelningar för att beskriva hur medveten personen har varit.

I serien så får man endast höra att åtalet ogillas på alla punkter och man får inte reda på domskälet. Domskälet är motiveringen till domen och utan den motiveringen blir det svårt att fastställa varför det kom fram till att åtalet skulle ogillas. Ett ogillat åtal innebär att domstolen kommit fram till att det som åklagaren begärt (i detta fallet döma för brott) inte ska utföras.

Domaren säger i slutet att det inte kunnat bevisas att Maja har haft någon form av uppsåt till skjutningen. Eftersom rekvisiten för brottet inte är uppfyllda så kan hon inte dömas för brottet. När det kommer till anstiftan så säger domaren att rekvisiten för brottet inte är uppfyllda. Det är svårt att ge ett mer utförligt svar med serien som utgångspunkt men jag hoppas att du fått lite mer förståelse för varför hon frias.

Skulle andra åtalspunkter kunna ge en fällande dom?

Brottet vållande till annans död (BrB 3 kap 7 §) har åklagaren inte väckt åtal för men detta är något som innefattas av åtalet. Det finns en bestämmelse som säger att domstolen inte är bunden av rubriceringen om det är frågan om samma handling. Det innebär att domstolen kan döma för vållande till annans död eftersom det ryms inom åtalet (RB 30 kap. 3 §).

Slutord

Sammanfattningsvis så döms inte Maja för att domstolen bedömde att hon inte utfört skjutningen medvetet och när det kommer till anstiftan så var inte villkoren för brottet uppfyllda. Din avslutande fråga om ett annat potentiellt åtal så skulle det enligt min bedömning inte leda till en annan utgång.

Hoppas du fått svar på din fråga och du får gärna vända dig till oss på Lawline för mer rådgivning.

Allt gott,

Tilde SkånvikRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”