Utförsäkrad under vistelse i Malaysia trots mer än sex månader i Sverige?

2017-06-12 i Försäkringskassan
FRÅGA
Hejsan,försäkringskassan har utförsäkrat oss, och vill inte tillbakaförsäkra oss till sverige.De påstår att vi bor i Malaysia.Hur många månader måste man bo i Sverige på sommaren för att anses bo i Sverige.Folkbokföringen säger att vi bor i Sverige.Vem bestämmer?? De säger att vi har dubbel bosättning men att vi bor i Sverige.Jag betalr full komunalskatt och Landstingsskatt.Vi har redovisat att vi bor i Sverige i år 6 månader och 23 dagar .Detta är inte tillräckligt enligt försäkringskassan,Vad säger lagen, har inte lyckats hitta dessa paragrafer isocialförsäkringsbalken, hänvisning från pensionsnämden 110 kap.4 & socialförsäkringsbalken.Under dessA OMSTÖNDIGHETER FÅR VI INGEN GARANTIPENSION,INGET ÄLDREFÖRSÖRJNINGSSTÖD OCHINGET BOSTADSTILLÄGG.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Sammanfattat svar:
Reglerna gällande om man är bosatt och ska få förmånerna finns i Socialförsäkringsbalken 5:2.
Själva regeln ger inte så mycket tyvärr utan det handlar om en bedömning av det enskilda fallet.
Ofta kan man tillämpa någon slags 6 månaders-regel och du har ju spenderat mer än 6 månader i Sverige.
Därför borde du få de förmåner du nämner. (Äldreförsörjningsstöd försvinner dock när man är borta mer än tre månader).

Problemet verkar vara att Försäkringskassan kan göra en helhetsbedömning där de trots att du alltså vistas i Sverige mer än 6 månader ändå inte får förmånerna för att de anser att du antagligen gör det systematiskt enbart för att upprätthålla förmånerna.

Tyvärr finns det alltså ingen tydlig gräns, men det som är viktigt för dig är att styrka för dem att du inte har tänkt klippa banden med Sverige helt utan att du bor kvar här och bara vistas i Malaysia delvis av hänsyn till din fru och eventuell familj där men att du huvudsakligen har dina levnadsintressen och din hemvist i Sverige.

Utredning:
När det gäller de socialförsäkringsersättningar du nämner så gäller mycket riktigt Socialförsäkringsbalken (förkortas SFB).
De bidrag du nämner, garantipension, äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg är bosättningsbaserade förmåner. Dessa får man alltså om man anses vara boende i Sverige. De bosättningsbaserade förmånerna är helt enkelt ett grundläggande skydd för de som lever i Sverige. Alla bosättningsbaserade förmåner räknas upp i SFB 5:9.
Poängen med dessa är egentligen att det på svenskt territorium ska finnas en slags lägstanivå för att undvika att personer som befinner sig i Sverige blir helt utan pension eller liknande.
Därutöver finns s.k. arbetsbaserade förmåner som gäller om man arbetar i Sverige. Dessa har lite annan karaktär och är något man får för att man arbetar i Sverige. Föräldrapenning exempelvis är en slags blandning av dessa två.
De förmåner som du nämner är dock strikt bosättningsbaserade.

Hur avgör man då vem som är bosatt här?
Vem som är bosatt i Sverige enligt socialförsäkringsbalken avgörs genom en tillämpning av SFB 5:2.
Där framgår att en person anses bosatt om han/hon har sin egentliga hemvist här. Det här är lite luddigt uttryckt och tyvärr är det både avsiktligt och oundvikligt. Det skapar en stor möjlighet för olika bedömningar av olika fall och ger olika resultat. Uttrycker ”egentliga hemvist” är alltså det som skapar problem smamtidigt som det skapar en flexibilitet.

Litet exempel:
Det här exemplet är inte korrekt rent regelmässigt men syftar till att ge lite perspektiv på begreppet som är relativt flexibelt.
Notera att själva arbetaren som flyttar till Sverige i exemplen faktiskt inte gör något annorlunda. Han beter sig likadant i båda exemplen, däremot förändras faktorer runt omkring honom som anses inverka på hans liv, och det förändrar lite var man anser att han är bosatt.

En person som bor i Sverige under ett års tid för att arbeta som byggarbetare kanske inte borde anses bosatt här om han har fru och barn i ett annat land, eftersom han antagligen själv anser sig som bosatt i det andra landet där barnen går i skolan, där frun arbetar och där de har både sitt hus samt majoriteten av vännerna och släkten.

Däremot om samma byggarbetare istället skulle ta med sig familjen till Sverige för att stanna här ett år och arbeta, frun kanske söker arbete här eller stannar hemma med barnen och barnen börjar i en engelsk skola i Sverige. Ja då bör han nog anses bosatt här och bör ha rätt till Svenska förmåner.

Förlorar man förmåner direkt när man åker utomlands?
Till viss del. Det finns inkomstgrundad arbetspension. Den är något man får för att man arbetat i Sverige och den typen av pension kan man alltså få även om man flyttar från Sverige.
Den är alltså inte bosättningsbaserad så som garantipensionen du frågar om.

EU är lite speciellt och eftersom EU har fri rörlighet så betalas svensk pension ut till personer som flyttar inom EU.

Nu är det dock Malaysia som du frågar om och då är Malaysia ”utlandet” enligt socialförsäkringsbalken.
Enligt SFB 5:13 får då förmåner lämnas till en person som vistas i Malaysia om personen vistas där under längst 6 månader. SFB 5:14.
För äldreförsörjningsstöd som du också frågar om gäller dock 3 månader enligt ovan nämnda paragraf. Om man reser utomlands och förväntas vara borta mer än tre månader så förlorar man alltså den ersättningen direkt när man reser ut ur Sverige.
Garantipensionen förlorar man dock direkt först om man reser utomlands och förväntas stanna utanför Sverige i mer än 6 månader. Man anses då inte längre bosatt i Sverige.

Enligt dina förutsättningar så har du alltså varit utomlands 5 månader och 7 dagar ungefär. Egentligen är det alltså inte tillräckligt för att anse att du haft en utlandsvistelse som varat så länge att du ska förlora din rätt till bostadstillägg eller till garantipension.
Däremot är det så pass lång tid att du enligt lagstiftningen ska förlora rätten till äldreförsörjningsstöd fram till dess att du åter anses bosatt i Sverige och därmed åter igen har rätt till bosättningsbaserade förmåner.

Spelar det någon roll att du betalar skatt i Sverige?
Tyvärr är inte skatteinbetalningarna och försäkringskassan riktigt sammanlänkade gällande bosättningsbegreppet. När det gäller socialförsäkring så betalas den av arbetsgivaravgifter och speciella löneskatter och därför finns inte riktigt en helt klar sammanlänkning av dessa två områden. Man kan betala skatt i ett land och ändå vara socialförsäkrad i ett annat land.
Man kan också betala skatt i flera länder men vara socialförsäkrad i ett tredje land… Att du betalar skatt i Sverige gör alltså inte att du är garanterad svenska förmåner, däremot styrker det att du bör anses bosatt här.

Vad tar socialförsäkringen med i bedömningen?

Jag vet sedan tidigare att du har vissa levnadsintressen i Malaysia som gör att du kanske bör anses ha dina huvudsakliga levnadsintressen i Malaysia av hänsyn till fru och bostad där.
Hur det är med barn eller bolagsengagemang och liknande i Malaysia vet jag inte. Men sådant förstärker att man anses ha sina levnadsintressen utomlands och då anses ha ”egentligen hemvist” i det andra landet.

Ofta så finns det en slags huvudregel om att om man är över 172 dagar i ett land så är man ungefär bosatt där. Det är huvudregler vid beskattning och lite hänvisningsregler när det gäller socialförsäkring.

Det finns dock möjlighet att konstatera att någon som exempelvis pendlar mycket. (Finns bland annat rättsfall gällande läkare som arbetade i Sverige 5,5 månader om året i Sverige). Han blev obegränsat skattskyldig i Sverige eftersom det ansågs ske systematiskt. Dvs, han försökte utnyttja reglerna till sin fördel och därför gjordes en genomsyn som resulterade i att man frångick huvudregeln och bedömde det aktuella fallet utifrån de förutsättningarna som fanns där.
Den typen av bedömningar är fullt möjligt att göra eftersom lagstiftningen helt enkelt är skapad för att vara flexibel och inte kunna utnyttjas genom att en dag hit eller dit ska spela så stor roll.

Försäkringskassan kan alltså anse att du helt enkelt spenderar för mycket tid i Malaysia och helt enkelt stannar hemma i Sverige precis tillräckligt mycket för att få bidrag från Sverige och att du gör detta systematiskt.

Rent konkret så bör alltså 6 månader anses räcka i Sverige för att man ska anses vara bosatt här. Men det kan finnas omständigheter som gör att det inte räcker. Jag har tyvärr svårt att svara på om sådana förligger här. Men du har ju en del s.k. levnadsintressen i Malaysia som gör att du kanske istället anses mer boende där än i Sverige. Eller att du helt enkelt har för långa vistelser där som gör att de kan dra in ersättningen.

Om din fru flyttar med till Sverige så är ju det något som talar för att ni kan anses bosatta här.

Hur undviker man att bli utförsäkrad då?
Det är alltså viktigt att försäkringskassan vid utlandsvistelserna förstår att du inte har tänkt lämna Sverige för alltid utan att du enbart vistas i Malaysia under kortare vistelser som gör att du alltså inte ska anses bosatt där.
Något som kan styrka det är om du inte omfattas av Malaysias socialförsäkringssystem. Jag vet inte hur bra informationsutbyte som finns mellan Försäkringskassan och Malaysia, men om du får någon form av bosättningsbaserade förmåner där så talar det ju för att försäkringskassan inte ska ge dig samma förmåner här tyvärr.

Själva lagstödet för huruvida man är bosatt här eller inte är alltså otydligt och vagt och skapar ofta stora problem eftersom man inte riktigt vet på förhand hur vissa situationer bedöms. Det är också vågat att ligga på gränsen eftersom det medför att försäkringskassan kan anse att man gör något för att helt enkelt utnyttja systemet och då blir de av naturliga skäl mindre sugna på att betala ut förmåner. Deras jobb är ju trots allt till viss del att förhindra att förmåner går till folk som de inte anser behöver dem.

Om du anser att försäkringskassan gjort fel:
Om du vill överklaga försäkringskassans beslut att vägra dig förmåner så kan du överklaga beslutet hos myndigheten inom tre veckor. Det är viktigt att vara snabb och göra det inom tre veckor från dess att man fått beslutet!
De kommer då vidarebefordra överklagandet till förvaltningsrätt.
Överklagande sker då enligt 23 § förvaltningslagen.

Om du behöver ytterligare hjälp:
Om du vill ha hjälp med biträde vid förhandling i förvaltningsrätt om det går dit så kan Lawlines Juristbyrå hjälpa dig. Du kan kontakta mig på Jonas.Lind@lawline.se så ordnar vi med offert.

Du kan även kontakta mig om det skulle vara ytterliga frågor som hänför sig till detta svaret.

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (221)
2021-09-30 Bostadsbidrag om man är gift men särbo?
2021-09-29 Kan ägande av andel i bostadsrätt påverka bostadsbidraget
2021-09-20 Vad krävs för att man ska ha rätt till en studietids-SGI?
2021-08-24 Skydda SGI vid arbetslöshet och graviditet

Alla besvarade frågor (97584)