Utformning av äktenskapsförord

Hej! Gäller detta utformande av äktenskapsförord juridiskt? --------------------------------------------------------------------------------------- Ovanstående angivna personer (”Make” respektive ”Maka”) har med detta äktenskapsförord kommit överens om att all egendom som ......... har hos Folksam, liksom all avkastning av denna egendom skall vara dennes enskilda egendom, som den andre maken således inte skall ha giftorätt i. Dessutom skall all egendom som någon av oss får ärva, egendom som fås genom gåva och egendom som träder i annans egendoms ställe, samt avkastningen av denna egendom. --------------------------------------------------------------------------------------- Måste man också ha vittnen??

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inga krav på exakt hur äktenskapsord ska vara utformat, och det förslag ni har upprättat gäller därför juridiskt. Det kan även vara bra att ange era personnummer i äktenskapsförordet, förslagsvis inom parantes efter era namn. Ni måste underteckna äktenskapsförordet för att det ska vara giltigt, men det krävs inte några vittnen. Däremot måste ni registrera äktenskapsförordet hos Skatteverket. Hur ni ska göra detta beskrivs på Skatteverkets hemsida, se följande länk http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/aktenskappartnerskap/aktenskapsregistret/aktenskapsforord.4.8639d413207905e9480002503.html

Jag vet inte om du har skickat in hela förslaget eller enbart en del, men jag skulle föreslå att ni fortsätter den sista meningen med det kursiverade (eller något liknande):

”Dessutom skall all egendom som någon av oss får ärva, egendom som fås genom gåva och egendom som träder i sådan egendoms ställe, samt avkastningen av denna egendom utgöra den make som erhållit arvet eller gåvans enskilda egendom.

Ni kan när som helst bestämma att den berörda egendomen istället ska utgöra giftorättsgods, genom att upprätta ett nytt äktenskapsförord och registrera detta hos Skatteverket.

Med vänliga hälsningar,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning