Utflyttning från hyresbostad innan uppsägningstiden är över, hur bestäms hyresavgiften?

Hej lawline.

Er sida är kanon. Läser ofta denna och har alltid fått svar på mina funderingar.

Nu har jag inte bara funderingar utan en konkret fråga/ händelse.

Jag är fastighetsägare till ett tvåfamiljshus. Jag hade en hyresgäst som jag blev tvungen att säga upp. Anledning till uppsägningen var främst för att vi behövde ytan för eget bruk ( eget boende) och för att kunna renovera vår fastighet. ( dessutom bedrev hyresgästen enskild firma, healing i bostaden. Utan tillåtelse)

Hyresgästen gick med på uppsägningen och fick 3 månaders uppsägningstid. (eftersom kontraktet löpte på obestämd tid) Nu har hyresgästen flyttat ut, dock valde de att flytta tidigare än vi begärt. ( uppsägninhsmånader: maj, juni, juli) hyresgästen flyttade 23 juni. Alltså efter ca halva uppsägningstiden. Vi ville vara tillmötesgående och sa att de skulle slippa juli månads hyra. De återlämnade nycklar, och skrev på kvittens. Efter avflytt kräver de att vi betalar tillbaka de 8 dagars hyra för slutet av juni, för att de valde att flytta tidigare.

Då kommer min fråga. Måste jag betala tillbaka dessa 8 dagar för juni? Jag har ju varit behjälplig med hela deras juli månad.

Och får jag hyra ut lägenheten till en sommargäst 1 v tills jag själv flyttar in i lägenheten (jag bor redan i huset på övre plan)

Hyresgästen säger att de skall gå till kronofogden om vi inte betalar tillbaka hyra för de 8 dagarna i juni.

Mycket Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej

Stort tack för komplimangen, det glädjer oss på Lawline!

Avtal som står i strid med hyreslagen (12 kap. jordabalken) är utan verkan mot hyresgästen enligt 12 kap. 1 § 5 st. hyreslagen, se här. Låt oss då se hur omständigheterna i förevarande fall förhåller sig till hyreslagen. För hyresavtal som gäller på obestämd tid föreskrivs en uppsägningstid på minst 3 månader. Ni har agerat i enlighet med detta. Hyresgästen ska dessutom förhålla sig till den avtalade uppsägningstiden enligt den allmänna avtalsrättsliga principen pacta sunt servanda, vars innebörd är att avtal ska hållas. Ni har alltså rätt till betalning för hela uppsägningstiden fram till 31 juli. Eftersom ni gått med på att se över julimånads hyra gäller istället denna uppsägningstid enligt samma princip. Då ni inte gått med på att hyresavtalet upphör den 23 juni, kan hyresgästen inte hävda detta som slutdatum för hyresavtalet. Eftersom avtalet upphört att gälla först den 30 juni ska hyresgästen ersätta er fram till detta datum enligt den avgift som gäller för hyresavtalet. Detta gäller alltså oavsett om de själva valt att lämna nycklarna i förväg.

Om du väljer att hyra ut del av bostaden till någon annan under den tid som den föregående hyresgästen har rätt till att bo där enligt dennes hyresavtal med er, får du helt enkelt betala tillbaka den summa som motsvarar den ersättning som den föregående hyresgästen erlagt för respektive tid. Genom att du betalar tillbaka en veckas hyra kan du anses ha ingått ett avtal genom konkludent handlande med den föregående hyresgästen om att hyresavtalet upphör att gälla 23 juni. Konkludent handlande innebär att båda parter agerar i samförstånd med varandra som får det att framstå som att en överenskommelse föreligger. Endast genom detta förfarande kan du sedan hyra ut del av bostaden till en ny hyresgäst mellan 24 juni - 30 juni, alltså en vecka. Om du inte betalar tillbaka men ändå väljer att hyra ut del av bostaden så kan den föregående hyresgästen, om den lyckas bevisa detta, med framgång kräva tillbaka ersättning för dagarna du hyrt ut del av bostaden till någon annan. Om jag förstod frågan fel och du egentligen undrat ifall du får hyra ut del av bostaden en vecka under julimånad, så är svaret ja eftersom hyresavtalet enligt er överenskommelse upphört att gälla den 30 juni.

Tack återigen och hoppas du är nöjd med svaret!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning