FrågaAVTALSRÄTTGåva27/10/2016

Utfästelse om gåva – när är utfästelsen giltig mot gåvotagaren?

Jag skilde mig för ca 2 år sedan, men min man hade dålig ekonomi och jag valde att inte kräva nått, nu när han sålde huset, lovade han mig 100 000, jag har det skriftligt på datorn. Men nu dricker han igen och bråkar om pengarna, vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I och med att din före detta man inte har krävt någon motprestation mot ersättningen på 100 000 kronor bör det vara en utfästelse (löfte) om gåva. I gåvolagen (1936:83) föreskrivs när en utfästelse om gåva av lös egendom, t.ex. pengar, är giltig och därmed kan utkrävas av gåvotagaren.

1. Allmänt – när är en utfästelse om gåva giltig gentemot gåvotagaren?

För att en utfästelse om gåva ska vara giltig krävs, enligt 1 § gåvolagen, så länge gåvan inte har fullbordats (t.ex. genom att gåvan har överlämnats till gåvotagaren), (1) att utfästelsen gjorts i skuldebrev eller annan urkund som överlämnats till gåvotagaren, eller (2) att det av omständigheterna framgår att utfästelsen var avsedd att komma till allmänhetens kännedom (t.ex. att utfästelsen har gjorts vid en sammankomst inför ett stort antal personer).

2. I det aktuella fallet – är gåvoutfästelsen giltig?

I ditt fall är det ingenting som talar för att utfästelsen var avsedd att komma till allmänhetens kännedom. Utfästelsen har emellertid gjorts skriftligen och är därmed giltig om utfästelsen är gjord i skuldebrev eller annan urkund som överlämnats till dig. Att utfästelsen gjorts skriftligen är därmed inte tillräckligt.

För att handlingen ska vara ett skuldebrev eller annan urkund krävs att utfästelsen är gjord i en handling som är avsedd att för gåvotagaren tjäna till bevis om utfästelsen. Det relevanta är om det av omständigheterna framgår att brevskrivaren avsett att brevet ska kunna åberopas av mottagaren som bevis om en gåvoutfästelse (Walin, G & Herre, J, Lagen om skuldebrev m.m. – en kommentar (28 okt. 2016, Zeteo), kommentaren till 1 § gåvolagen).

Det är svårt att i ditt fall bedöma om utfästelsen är en urkund utan närmare information om det medium i vilket utfästelsen har gjorts och hur utfästelsen är formulerad. Om det till exempel framgår i ett vanligt mail att din före detta man hade som avsikt att ge gåvan bör gåvan i allmänhet inte vara giltig (se resonemang om privatbrev i Wallin & Herre (27 oktober 2016, Zeteo), kommentaren till 1 § gåvolagen, under rubrik 4.2).

Hör gärna av dig med mer information om omständigheterna i ditt fall, särskilt hur utfästelsen har gjorts och hur utfästelsen är formulerad, så kan vi ge ett mer väl underbyggt svar på din fråga!


Vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning