Utfästelse om gåva av fastighet

2020-04-20 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Min man har skrivit i en sms att han ska skriva över huset på mig. Men nu vill han absolut inte det, vi ligger i skilsmässa. Kan jag använda det sms , ansökan om skilsmässan är inlämnad innan sms.Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om en utfästelse om att ge någon en fastighet är bindande. Din fråga aktualiserar huvudsakligen jordabalken (JB).

Enligt 4 kap. 29 § JB gäller 1-3 och 7-9 §§ samma kapitel även för gåvor av fastigheter. Av 4 kap. 1 § JB framgår att det finns formkrav för överlåtelsen av en fastighet, bland annat att överlåtelsen måste vara skriftlig och undertecknad av köparen och säljaren. För att en gåva avseende en fastighet ska vara giltig och därmed bindande måste det alltså finnas en skriftlig gåvohandling som undertecknats av gåvogivaren och mottagaren.

I ditt nu aktuella fall är alltså en meddelande av innebörd att din make har för avsikt att skänka dig en fastighet inte tillräckligt för att din make ska förpliktas att utge gåvan till dig.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2020-09-25 Bevittning av gåvobrev vid överlåtelse av fastighet
2020-09-17 Vad gäller om säljare av fastighet lämnat kvar möbler och inte städat?
2020-09-15 Plantera häck mot tomtgräns till grannen
2020-09-12 Har jag rätt att kräva att grannen klipper eller tar bort häcken?

Alla besvarade frågor (84514)