Utfästelse om gåva

2021-04-10 i Gåva
FRÅGA
Hej! En fråga ... ex: Mitt företaget lovade alla säljare på jobbet en radio och en resa värde ca 10.000kr om man skulle sälja för en viss summa. Så nu är min fråga , hur ska man hantera löftet? och om företaget få ekonomiska problem vad händer då? Vad ska man göra ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som du undra om under vilka förutsättningar du kan kräva att få en gåva som du blivit bl a om företaget får ekonomiska problem.

Gåvoutfästelser enligt GåvoL

Regler om gåvor stadgas i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva (GåvoL). GåvoL 1 § stadgar att Utfästelse om gåva av lös egendom varom i denna lag sägs vare, så länge gåvan ej fullbordats, utan verkan, med mindre utfästelsen gjorts i skuldebrev eller annan urkund som blivit till gåvotagaren överlämnad, eller omständigheterna vid dess tillkomst utmärka att den var avsedd att komma till allmänhetens kännedom.

För att en gåvoutfästelse ska vara bindande krävs som regel att den ska ha gjorts skriftligen. Men inte varje skriftlig handling är tillräckligt. Lagen talar inte om skriftliga gåvoutfästelser i allmänhet utan endast om sådana som gjorts i "skuldebrev eller annan urkund som blivit till gåvotagaren överlämnad". Utfästelsen ska alltså ha gjorts i en handling som är avsedd att för gåvotagaren användas till bevis om utfästelsen. En bindande gåvoutfästelse föreligger inte om någon i ett vanligt privatbrev meddelar annan sin avsikt att ge henne en gåva. Man kan dock inte kategoriskt utesluta "privatbrev". Det relevanta bör vara om det av omständigheterna framgår att brevskrivaren (företaget) avsett att brevet (eller mailet) skulle få åberopas av mottagaren som bevis om en gåvoutfästelse. När så är fallet måste brevet anses vara en "urkund" i lagens mening.

Utfästelse som är avsedd att komma till allmänhetens kännedom

Av din fråga verkar inte finnas anledning att diskutera allmänna utfästelser enligt GåvoL 1 §.

Skydd mot givarens borgenärer

Eftersom du undrar vad som händer om företaget får ekonomiska problem uppfattar jag det som att du undrar hur gåvolöftet står sig mot givarens borgenärer (dvs. de som företaget har skulder till). Enligt 1 § andra stycket är en i och för sig bindande gåvoutfästelse inte sakrättsligt skyddad mot givarens borgenärer. Sådant skydd uppkommer först i och med att gåvoutfästelsen fullbordas. Av 2 §, 3 § 4 § framgår när en gåva ska anses fullbordad. Av bestämmelserna framgår också vad slags egendom som gåvolagen är tillämplig på.

Gåva i pengar eller lösören

2 § stadgar: "Har genom ett skuldebrev eller på annat sätt en gåva utfästs i pengar eller lösören, fullbordas gåvan genom att det som utfästs kommer i gåvotagarens besittning."

Du skyddas alltså mot företagets borgenärer först när du tagit emot pengarna (värdet på resan) eller lösöret (radion). Innan dess har du inte sakrättsligt skydd för din fordran. Om företaget skulle gå i konkurs kommer du troligen aldrig få ta del av pengarna

Jag hoppas detta besvarar din fråga.

Isak Henriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (751)
2021-10-27 Kan man överlåta del av fastighet samt skriva över lånen på fastigheten?
2021-10-06 Kan ett gåvobrev innehålla villkor om enskild egendom?
2021-10-01 Behöver man gåvobrev när man ger bort lös egendom?
2021-09-30 Kan man kräva tillbaka gåvor?

Alla besvarade frågor (96583)