Utfästelse om gåva

2016-04-28 i Gåva
FRÅGA
"Aktiv skola" ringer mitt företag och ber om ett bidrag jag säger ja. Efter några dagar ångrar jag mig. Är jag betalningsskyldig ändå?
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett löfte om att utge en gåva till någon är som huvudregel inte rättsligt bindande. Detta förutsätter att gåvan inte blivit överlämnad till mottagaren eller att utfästelsen om gåvan gjorts i ett skuldebrev eller annan handling som sedan överlämnats till gåvomottagaren. Vidare kan en utfästelse om gåva bli rättsligt bindande om utfästelsen var avsedd att komma till allmänhetens kännedom, dvs. i situationer där man offentligt tillkännager sin avsikt att utge gåvan, 1 § gåvolagen.

Då du gått med på att ge en gåva per telefon kan du således välja att inte utge det överenskomna beloppet till stiftelsen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Mvh

Jakob Melander
Fick du svar på din fråga?