Utfästelse av konsumentgaranti på 5 år

2017-10-10 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Köpte en bostadsrätt i mars 2015. Köket hade nya vitvaror inköpta i slutet februari enligt kvittot. Där står också att det ingår 5 års konsumentgaranti. Nu krånglar skåpet och behöver repareras. Gäller garantin enligt kvittot? Eller inte?Med vänlig hälsning,Håkan
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Bundenhet av garantiutfästelse

En utfästelse om garanti på ett originalbevis av avtal, såsom ett kvitto, är bindande för den part som åtagit sig den skyldigheten. Enligt kvittot gäller konsumentgarantin i 5 år, du har därför fram till februari 2020 att utnyttja denna garanti.

Tid inom vilken fel måste åberopas

Reklamationsfristen enligt 23 § konsumentköplagen är som längst två månader från det att köparen upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Du bör alltså åberopa felet inom denna tid för att kunna nyttja garantin. I vissa undantagsfall är det okej att ta längre tid på sig men då ska det finnas giltiga skäl för det. Om du kontaktar näringsidkaren utan oskäligt uppehåll bör garantin gälla.

Lägsta garanterade reklamationstid

Hävdar näringsidkaren mot förmodan att garantin inte gäller, har du ändå rätt till en 3 års reklamationsperiod från det att du köpt varan. Den lagligt garanterade reklamationstiden för dina vitvaror är alltså fram till februari 2018.

Tips

Konsumentköplagen tillförsäkrar konsumenten rätt att få en vara reparerad utan kostnad om felet upptäcks inom sex månader från köpet. En konsumentgaranti innebär normalt att fel av vara som upptäcks även efter sex månader ersätts av näringsidkaren. Det är av den anledningen helt klart bättre om du övertygar giltigheten av din rätt till konsumentgarantin enligt kvittot.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1343)
2022-01-16 Kan säljare annullera order och kräva ersättning pga. felaktig kunduppgift?
2022-01-13 Ska konsumenten stå för kostnaderna för en felaktig vara?
2022-01-11 Rätt att häva köpet efter ett reparationsförsök?
2022-01-10 Gäller reklamationsrätten när säljaren har utgett en kortare garanti?

Alla besvarade frågor (98465)