FrågaFASTIGHETSRÄTTArrende08/05/2022

Utfartsväg - rätt att nyttja och i vilket skick?

Jag och min Granne har var sitt fritidshus på en jordbruksfastighet. Vår utfartsväg är en före detta skogsväg som markägaren hade. Vi har gjort iordning vägen så att den är farbar. Vi kostade på en massa grus på vägen. Nu har markägaren släpat en massa timmer efter sin traktor varpå vägen har blivit förstörd. Efter samtal med markägaren så meddelade han att det är hans väg och att gör vad han vill med vägen. Han meddelads oss också att han kommer att släpa en massa mer timmer på vägen utan att iordningställa vägen efteråt. Vad gör man?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Vad kan ni göra? 

Jag tolkar din fråga som att ni arrenderar marken på fastigheten och att det är markägaren (till marken som ni arrenderar) som har förstört vägen. Vad som gäller beror på vilken uppgörelse som finns till grund för ert nyttjande av vägen. Om det i ert arrendeavtal ingår att ni har rätt att nyttja vägen så ankommer det på alla nyttjande parter att se till så att vägen är möjlig att använda. Är ingenting reglerat så kan man dock tänka sig en tolkning av avtalet som medför att ni skäligen ska ha möjlighet att ta er till era hus. Om arrendeavtalets huvudsyfte är att ni ska arrendera marken för att bo på den så kan en sådan tolkning alltså vara möjlig. 

I det läget som ni har hamnat i skulle jag rekommendera er att ansöka om medling hos arrendenämnden. På så sätt kan ni få komma fram till ett sätt att tolka arrendeavtalen på och reglera frågan om i vilket skick vägen ska hållas och vem som ska bekosta det. 

Kortfattat gäller arrendeavtalet. Det finns en viss möjlighet att tolka in en rätt att nyttja utfarten/ vägen även om detta inte uttryckligen reglerats i avtalet. Om så är fallet ankommer det på markägaren att återställa vägen. Är detta inte alls reglerat eller inte möjligt att tolka in i avtalet så är det dock upp till markägaren hur han vill göra. I sådant fall är min rekommendation att försöka träffa en överenskommelse för framtiden. 

Mitt råd är att ni först och främst försöker nå en överenskommelse en sista gång med markägaren. Leder inte detta till något resultat så kan ni ansöka om medling här. 

Om du har några frågor om mitt svar så får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning, 

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Arrende? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000