Uteslutning ur A-kassan

2017-02-09 i A-kassan
FRÅGA
Hej!Jag har blivit utesluten från min A-kassa pga. utebliven betalning!Jag avslutade mitt autogiro pga. att jag inte tyckte att jag hade koll på min ekonomi som student. A-kassan låg på detta autogiro, jag har därpå missat tre inbetalningar (vet inte hur), Okt,Nov och Dec. Jag fick en påminnelse daterad 18 Januari att betala återstående skuld. Skulden betalades inom betalningsperioden och en bekräftlese på detta anlände 24 Januari, med överskrift "Bekräftelse av avslutat ärende. // Orsak till beslut: Fullbetalt"I detta brev står inget om utträde. Jag har inte fått någon betalning för Januari eller besked om utträde, utan först senare den 8 Februari, via telefonkontakt med A-Kassan, får jag besked att jag blivit utesluten pga. utebliven betalning. Jag har trotts allt betalt påminnelsen i tid. Jag är väldigt angelägen om att inte få något avbrott i A-kassan då min arbetsmarknad ser mörk ut efter avslutade studier. Har A-kassan rätt att utesluta mig?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Arbetslöshetsförsäkringen är en frivillig försäkring, det är den försäkrade som bär ansvaret för att medlemsavgiften betalas i tid med risk för att medlemskapet i kassan annars upphör.

Om jag förstår det rätt har du inte betalat medlemsavgiften under oktober, november och december månad. Kassan ska därför enligt 45 § LAK besluta om att ditt medlemskap ska upphöra från och med 31 december.

Ett sådant beslut måste fattas och kommuniceras till den enskilde enligt 47 a LAK.

Här verkar det uppstått ett problem, som jag förstår dig har du inte mottagit något beslut om utträde p.g.a. bristande betalning. Om det är så att kassan uteslutit dig från och med den 31 december, har du fortfarande möjlighet att återinträda i kassan från den 1 januari förutsatt att ansökan kommer kassan till handa innan den 31 januari och tidigare skuld är reglerad. Eftersom någon ansökan inte inkommit om inträde har kassan inte skickat åt någon faktura för januari månad.

Det du istället mottar den 18 januari är en påminnelse på obetald medlemsavgift. Denna avgift för perioden oktober – december vill kassan fortfarande få betalt för, trots att du lämnat ditt medlemskap från den 31 december.

Den 24 januari verkar du ha fått en bekräftelse på att din skuld till kassan nu är reglerad, det betyder inte att du inträtt som medlem igen.

Utan att ha alla handlingar framför mig kan jag bara generellt samt baserat på det du meddelat anse att kassan har missat att kommunicera utträde enligt 47 a LAK.

För att undvika att få ett glapp i medlemskapet bör du omgående ansöka om återinträde i A-kassan samt begära att återinträdet ska ske från och med den 1 januari med hänvisning till att kassan missat att tillämpa 47 a LAK och inte meddela dig beslut om utträde.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom A-kassan (44)
2020-12-09 Ska min semesterersättning ingå i arbetslöshetsersättningen?
2020-12-06 Rätt till ersättning från arbetslöshetskassan om man säger upp sig själv?
2020-12-01 Arbetslöshetsförsäkring - Hur ser villkoren ut?
2020-11-30 Inte nöjd med beslut om A-kassa, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (94471)