Utebliven semesterersättning

Hej min arbetsgivare vill inte betala ut min semesterersättning på 32000kr skyller på olika saker.

mvh micke

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom inget har nämnts om varför din arbetsgivare inte vill betala ut semesterersättning, får jag utgår från att han/hon saknar ett legitimt skäl till detta. Beroende av hur situationen ser ut i ditt fall, finns det vissa tillvägagångssätt att tillgå för att kräva ut semesterersättningen. (Följande metoder bygger på förutsättningen att du har försökt prata med arbetsgivaren och ställt ditt krav på att få den innestående semestersättning utbetalt till dig).

Är medlem i en facklig organisation:

Om du är fackligt organiserad, kan du alltid vända dig till ditt fack och få kostnadsfri hjälp av dem.

Är inte medlem i en facklig organisation:

Som arbetstagare har du rätt till semesterersättning enligt Semesterlagen. Under förutsättning att du kan styrka att du har rätt till semestersättningen, exempelvis genom lönespecifikationer, anställningsavtal osv., har du möjlighet att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM). Förfarandet regleras i Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Det innebär att KFM, efter din ansökan, skickar ett föreläggande om betalning till din arbetsgivare. Denna får sedan svara på detta och eventuellt motsätta sig kravet. Motsätter arbetsgivaren ditt krav kan målet på din begäran lämnas vidare till tingsrätten. I samband med ansökan kan du även yrka dröjsmålsränta på din uteblivna semesterersättning enligt Räntelagen 6 §. Du har även möjlighet att i samband med ansökan begära Kronofogdens hjälp med att driva in skulden (verkställighet av beslutet). Ansökningsavgiften för betalningsföreläggande är 300kr, som du kan kräva tillbaka av din arbetsgivare när du ansöker om verkställighet.

Om arbetsgivaren inte motsätter sig kravet fasställer KFM ditt krav i ett beslut och din arbetsgivare blir förpliktad i och med detta att betala vad du har begärt.

Slutligen rekommenderar jag att du tar kontakt med din arbetsgivare och uppmärksamma denne om ovanstående regler och vad de innebär för denne. 

Nicole CaiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Semester och semesterersättning ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000