Utebliven lön kan innebära att man får sluta på dagen

FRÅGA
Hejsan. Jag har en fråga angående anställningsavtal. Jag har börjat jobba på ett ställe för två veckor sedan och märkte skumma grejer på det företaget som kronofogden etc. så jag har sagt upp mig och enligt anställningsavtal har jag en månads uppsägningstid. Min arbetsgivare blev arg för att jag sagt upp mig och börjar hota mig med åtgärder etc. Bland åtgärderna han nämnde att han kommer inte att betala lönen nu den 25 juni. Min fråga är kan jag avbryta anställningen omedelbart om han inte betalar i tid eller inte alls utan att vänta tills uppsägningstiden är slut. Obs. Jag är inte medlem på facket. Tack på förhand. Mvh.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att betala ut lön är en arbetsgivares största och viktigaste skyldighet enligt ett anställningskontrakt. Enligt lag får en arbetstagare med omedelbar verkan frånträda sin anställning om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden gentemot arbetstagaren (4 § tredje stycket lag om anställningsskydd). Enligt lagens förarbeten och praxis, d.v.s. domstolsavgöranden, innebär dröjsmål med att betala ut arbetstagares lön ett åsidosättande som kan ge arbetstagaren rätt att omedelbart få lämna sin anställning. Hur långt dröjsmålet måste vara för att man som arbetstagare ska ha rätt att avsluta anställningen omedelbart finns inte uttalat utan det är en bedömning från fall till fall ifall dröjsmålet är så pass allvarligt att man har rätt att avsluta sin anställning. Det är därför svårt för mig att säga om du har rätt att lämna din anställning från första dagen som arbetsgivaren är i dröjsmål med lönen. Ju fler dagar som går utan att man får lön innebär ett allvarligare kontraktsbrott från arbetsgivaren, det kan därför vara en bra idé att vänta åtminstone några dagar innan man omedelbart avslutar sin anställning. Annars kan man själv bli anklagad för arbetsvägran vilket också är ett kontraktsbrott.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (596)
2019-10-02 Kan arbetsgivaren kräva att man alltid är tillgänglig?
2019-09-30 Bevisbörda diskriminering
2019-09-26 Vad gör jag om min arbetsgivare inte betalar ut min lön?
2019-09-24 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att ta kompledigt vid arbetsbrist?

Alla besvarade frågor (73747)