Utebliven lön av arbetsgivaren

FRÅGA
arbetsgivaren underlåtit att betala löner, vad ska jag göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Min rekommendation är att du i första hand kontaktar din arbetsgivare och berättar vad som har hänt. Vill arbetsgivaren inte rätta sig efter att du har meddelat om vad som har hänt, råder jag dig att du vänder dig till kronofogdemyndigheten (krfm) och ansöker om betalningsföreläggande. Ditt krav och din grund för betalningsföreläggandet ska vara tydligt och klart. Krfm kommer då att informera din arbetsgivare om ett föreläggande att betala fordran. Vill arbetsgivaren fortfarande inte rätta sig efter krfm:s beslut, kommer krfm att meddela utslag. Det innebär att de kommer att börja driva in pengar för skulden. Arbetsgivaren kan dock bestrida detta och då är det upp till dig att avgöra om du vill fortsätta handlägga ärendet i en domstol.

Du kan ansöka om ett betalningsföreläggande via krfm:s hemsida, se https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html

Hoppas du fick svar på din fråga! Är det något som är oklart är du välkommen att höra av dig igen! Lycka till!

Vänligen

Melina Memar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (660)
2020-07-12 Hur mycket dröjsmålsränta har jag rätt att begära?
2020-07-06 Har jag rätt att få ut uppgifter om andra arbetssökande om jag inte anställts?
2020-06-24 Har man rätt att arbeta kvar när en verksamhet övergår till en ny ägare?
2020-06-21 Hur vet jag om jag fortfarande är anställd?

Alla besvarade frågor (81824)