FrågaARBETSRÄTTArbetsgivarens skyldigheter 25/04/2016

Utebliven lön av arbetsgivaren

arbetsgivaren underlåtit att betala löner, vad ska jag göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Min rekommendation är att du i första hand kontaktar din arbetsgivare och berättar vad som har hänt. Vill arbetsgivaren inte rätta sig efter att du har meddelat om vad som har hänt, råder jag dig att du vänder dig till kronofogdemyndigheten (krfm) och ansöker om betalningsföreläggande. Ditt krav och din grund för betalningsföreläggandet ska vara tydligt och klart. Krfm kommer då att informera din arbetsgivare om ett föreläggande att betala fordran. Vill arbetsgivaren fortfarande inte rätta sig efter krfm:s beslut, kommer krfm att meddela utslag. Det innebär att de kommer att börja driva in pengar för skulden. Arbetsgivaren kan dock bestrida detta och då är det upp till dig att avgöra om du vill fortsätta handlägga ärendet i en domstol.

Du kan ansöka om ett betalningsföreläggande via krfm:s hemsida, se https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html

Hoppas du fick svar på din fråga! Är det något som är oklart är du välkommen att höra av dig igen! Lycka till!

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare