Utebliven lön

FRÅGA
Hur går man tillväga vid utebliven lön
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

En arbetsgivare har en del skyldigheter gentemot en arbetstagare. En av de huvudsakliga skyldigheterna i ett anställningsförhållande är att betala ut arbetstagarens lön. Du har alltså all rätt att få ut den lön som framgår av anställningsavtalet.

Först och främst vill jag ge dig rådet att du tar kontakt med din arbetsgivare och talar om för honom eller henne att du inte fått någon lön för den period som är aktuell. Här är det viktigt att du inte går med på att vänta alldeles för länge om arbetsgivaren vill skjuta på betalningen. Om arbetsgivaren inte vill betala ut någon lön trots din uppmaning har du som arbetstagare en fordran mot arbetsgivaren på det belopp som lönen motsvarar. Således blir min nästa uppmaning till dig att du vänder dig till Kronofogdemyndigheten och ansöker om ett betalningsföreläggande.

Vad som är viktigt att tänka på vid en ansökan om betalningsföreläggande är att du måste kunna visa att fordran har förfallit till betalning, alltså att sista utbetalningsdatum har passerat. Vidare är det viktigt att betalningsföreläggandet är tydligt och klart formulerat.

Efter en godkänd ansökan om betalningsföreläggande kommer Kronofogdemyndigheten att informera din arbetsgivare om ett föreläggande att betala fordran som finns mellan er. Om arbetsgivaren väljer att inte rätta sig efter Kronofogdemyndighetens beslut kommer ett så kallat utslag att meddelas. Innebörden av ett utslag är att pengar kommer att drivas in för den innestående skulden. Arbetsgivaren har dock en möjlighet att bestrida detta. Du har då en möjlighet att bestämma huruvida du vill fortsätta handläggningen av ärendet i domstol.

Till sist ska jag nämna att det finns aspekter som kan komma att påverka din rätt att få din uteblivna lön, till exempel att arbetsgivaren har gått i konkurs. Dock ska nämnas att det finns en lönegaranti under en begränsad tid att luta sig mot.

Slutligen, du kan ansöka om ett betalningsföreläggande via Kronofogdemyndighetens hemsida. Klicka här.

Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.
Lycka till!

Med Vänliga Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll