Uteblir rättegångskostnad om motpart inte vill kräva ersättning pga min arbetslöshet?

Hej! Jag har förlorat ett tvistemål och är därmed skyldig att betala motpartens rättegångskostnader. Det har gått flera månader nu, men jag har fortfarande inte fått någon faktura. Min advokat sa att eftersom jag är arbetslös ville inte motparten kräva ersättningen. Jag undrar om min skyldighet kan utebli efter ett tag om motparten väljer att inte kräva ersättning? Men om motparten kräver pengar någon dag då, kommer jag få betala ränta för all tid då hen väntade?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag förutsätter att att din motpart yrkat ersättning för sina rättegångskostnader och det är först i ett senare skede som din motpart sagt att denne inte ville kräva ersättningen.

Antingen har din motpart valt att låta dig vänta med att betala tills du har en inkomst, eller har han beslutat att inte kräva ersättning överhuvudtaget. Om din motpart låter dig vänta med att betala står du fortfarande i skuld och förväntas att betala i ett senare skede. För att du skall kunna ha koll på din ekonomi är det bra att veta om motparten kommer kräva dig på dessa pengar eller inte. Preskriptionstiden på denna typ av fordringar är 10 år (preskriptionslagen 2 §), det kommer alltså att ta 10 år, från den dag du förlorade målet tills skulderna skrivs av. Ersättningen skall dessutom innefatta ränta från den dagen målet avgörs till den dag då betalning sker enligt 18:8 2st rättegångsbalken.

Av ovanstående skäl bör du klargöra situationen med din motpart och ta reda på om han endast låter dig vänta med att betala eller ej längre kräver ersättning överhuvudtaget. Det tar som sagt 10 år innan skulden preskriberas och om ni ej klargör vad som gäller kommer du stå i skuld till motparten i 10 år vilket föranleder stora räntekostnader om han senare skulle kräva betalning. Du bör kontakta din motpart och ni bör klargöra om, och iså fall när betalning skall ske.

Hoppas du är nöjd med ditt svar. Om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice WalldovRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”