Utdrag ur "misstankeregistret"

2017-12-30 i Sekretess
FRÅGA
Hej!Person X har blivit oskyldigt anklagad för ett allvarligt brott. Person X blev i samband med detta hämtad på sin arbetsplats av polis, arbetsgivare blev informerade av polis i förväg. Person X arbetar inom vården.Förundersökningen mot X har nu lagts ner. Detta har meddelats skriftligt till X.X har informerat sin arbetsgivare att denne ej längre är misstänkt. Men X önskar göra ett utdrag ur misstanke och belastnings -registret för att visa upp till sin arbetsgivare.Frågor:1) Kan person X få ett utdrag ur både belastnings och misstanke -register om sig själv? Var vänder man sig i så fall? Hittar blanketter för begäran av utdrag ur belastningsregister men ej misstankeregister.2) Kan man förvänta sig att uppgifterna ur misstankeregistret försvinner tämligen snabbt? Person X skall söka nytt arbete om 2 månader.Mvh
SVAR

Hej tack för att du söker dig till Lawline med din fråga!

1. Registret är en offentlig handling, eftersom den förvaras hos myndighet. X har därför rätt att som enskild få ta del av registret, i och med att X endast vill ha ett utdrag om X så borde inga sekretessbestämmelser vara tillämpliga förutsatt att X själv som begär utdraget, se här.

Slutsats

X bör och ska ha möjlighet att begära ut en kopia om sig själv i misstankeregistret. Det X ska göra är att vända sig till den myndighet som förvarar handlingen. D.v.s polismyndigheten. Det finns en lagstadgad serviceskyldighet för förvaltningsmyndigheter, så mitt råd är att börja med att mejla de om X inte hittar rätt blankett och fråga hur X ska gå tillväga för att få ett utdrag ur misstankeregistret. De är skyldiga att vägleda X, och se till att X får ta del av den handling som X söker.

2. I misstankeregistret finns uppgifter om den som enligt förundersökningsledares bedömning har varit skäligen misstänkt för ett brott (3 § Lagen om misstankeregister). Det krävs alltså att en förundersökning har startats för att utreda ett misstänkt brott och att det funnits konkreta omständigheter som pekar på att personen i fråga har begått brottet. Om det är så att man är skäligen misstänkt, så ska man underrättas om detta (23:18 rättegångsbalken). Har man inte fått besked om att man är misstänkt ska man inte heller finnas i misstankeregistret.

I 13 § lag om misstankeregistret regleras när en person gallras bort, se här. Det man kan säga är att personen försvinner när antingen

- När åtal har lagts ner

- När förundersökning har avslutats utan att åtal har väckts

- Eller när domstol avkunnat dom.

Slutsats

X borde därmed inte förekomma i misstankeregistret.

Hoppas X fick svar på sin fråga!

Med vänliga hälsningar

Fredrik Asplén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (285)
2022-01-17 Kan man ta reda på vilket häkte eller anstalt en anhörig sitter på?
2021-12-31 Får Socialtjänsten lämna uppgifter om mig till Försäkringskassan
2021-12-31 Får man jobba med människor om man står med i belastningsregistret?
2021-12-29 Kan jag ta del av dokument som rör omhändertagande enligt LVU?

Alla besvarade frågor (98612)