Utdelning till närstående i FÅAB

2017-12-27 i Fåmansbolag
FRÅGA
Hej,Jag har startat ett eget AB i år och det har gått bra.Jag vill ge min son 15 000 kr från bolaget. Vilken form av skatt skall jag betala och hur bokför jag gåvan?
SVAR

Hej!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilka skattekonsekvenser det får att ge bort pengar från sitt företag till en närstående.

Svaret är att din son ska beskattas i inkomstslaget tjänst och bolaget hantera utgiften som en lönekostnad.

Jag utgår från att du är den enda ägare i företaget och att du jobbar i bolaget. Detta påverkar nämligen hur överföringen av pengarna kommer hanteras rent skattemässigt eftersom det är ett fåmansföretag.

Den vinst du skapat i företaget är ett resultat av det arbete du utfört. För att du som har full kontroll över bolaget inte ska kunna dra skattemässiga fördelar av detta finns särskilda regler i inkomstskattelagen. Reglerna kallas 3:12-reglerna. Exempelvis syftar de till att förhindra att du tar utdelning (som beskattas med 20 %) istället för lön (som beskattas med maximalt 57 %) (se 57 kap inkomstskattelag (1999:1229)).

Ett belopp (kallat gränsbeloppet) beräknas och utdelning inom det beloppet beskattas till 20 %. Överstigande belopp beskattas i tjänst. Men nu är det din son som ska få pengar från bolaget, som inte är aktieägare. Det har i praxis blivit fastslaget att närstående som får utdelning från bolaget inte får använda sig av gränsbeloppet, vilket gör att din son direkt kommer beskattas i inkomstslaget tjänst ((HFD 2011 ref. 24)).

För bolagets del ska det hanteras som lönekostnad.

Det ska tilläggas att det inte spelar någon roll om ni betecknar överföringen som en gåva.

Emmy Pettersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fåmansbolag (13)
2021-11-01 Varför finns bestämmelsen "verksam i betydande omfattning" i 57 kap 4 § inkomstskattelagen?
2021-06-20 ​När är man "verksam i betydande omfattning"?
2020-01-01 Vem tillfaller det sparade utdelningsutrymmet vid försäljning av bolag?
2019-09-29 Utdelning kvalificerade andelar

Alla besvarade frågor (98573)