Utdelning till företagshypotekshavare?

hej,

jag behöver verkligen hjälp med denna fråga som avser utdelning till två borgenärer.

Jag har lånat pengar från två banker:

1) första banken lån i form av företagshypotek. Företagsinteckningsbrevet är på 40 000 kr inom 50 000 kr.

2) andra banken jag lånat från ligger företagsinteckningsbrev om 40 000 kr inom 90 000 kr.

Mitt företag gick i konkurs, 3 november 2017 och vid denna tidpunkt fanns i konkursboet följande tillgångar med följande värde:

• Fastigheten: 1 250 000 kr

• Kontanta medel 50 000 kr

• Medel på bankgiro 10 000 kr

• Kundfordringar 10 000 kr

• Gymutrustning 50 000 kr

• Kontorsutrustning 10 000 kr

Skulderna till bank ett uppgår till 100 000 kr och bank två 30 000 kr vid tidpunkten för konkursen. Vilken utdelning ska bankerna ha i konkursen?

Uppskattar verkligen hjälp. Behöver få veta hur man räknar ut utdelningen. tacksam!!!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid en konkurs har den som innehar ett företagshypotek förmånsrätt till betalning ur den egendom som utgör underlag för företagshypoteket. (2 kap. 5 Lag om företagshypotek (FHL) och 5 § Förmånsrättslagen)

För att ta reda på vilken utdelning bankerna kommer få att få måste man alltså först förstå vilken egendom som tillhör företagshypoteken. Företagshypotek omfattar all lös egendomen som hör till verksamheten, exempelvis inventarier, maskiner och kundfordringar. Däremot omfattas bl.a. kassa och bankmedel inte (2 kap 1 § FHL).

I ditt fall innebär det att kundfordringarna (10 000), kontorsutrustningen (10 000), samt gymutrustningen (50 000) omfattas av företagshypotek, totalt 70 000 kr.

Frågan därefter bli hur detta ska fördelas mellan de två bankerna.

En företagsinteckning har förmånsrätt i förhållande till andra företagsinteckningar utefter efter den tidsföljd inteckningarna har sökts (3 kap 3 § FHL). En inteckning som sökts före har alltså företräde framför en inteckning som sökts senare. Har inteckningarna sökts samma dag har de i huvudregel lika rätt.

Den första banken har ett företagsinteckningsbrev 40 00 kr inom 50 000 kr och en skuld om 100 000 kr. Eftersom intecknignsbrevet inte täcker hela skulden har banken dessutom rätt att få ett tillägg om 15 % av inteckningsbrevets belopp. (2 kap 5 § 2st FHL). Den andra banken med företagsinteckningsbrev får endast rätt till det som återstår av hypoteksegendomen efter att bank 1 fått sin utdelning.

Jag hoppas att jag har gett dig svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo