Utdelning på kvalificerade andelar

2018-12-01 i Fåmansbolag
FRÅGA
Hej,har frågor angående nystartat AB som ägs 50/50 av mig och min fru. Hon fakturerar ett annat AB och kommer att ta ut lön från vårt AB upp till brytpunkten för statlig skatt. Jag fakturerar ett utländskt företag och vill inte ta ut någon lön från vårt AB eftersom jag har en annan fast anställning med lön som redan ligger över brytpunkten för statlig skatt. Min fråga handlar om utdelning. Jag förstår att det finns ett övre gränsbelopp, men undrar huruvida jag får ta ut utdelning från vårt AB utan att själv ha tagit ut någon lön. Ungefärligt kommer vi att fakturera tillsammans för 1,2MSEK/år (jag ca 220' och hon resterande). Företaget har inga direkta omkostnader och min fru kommer att ta ut lön om ca 480' + soc avgifter och jag 0kr. Hur mycket är då tillåtet att hon respektive jag tar ut i utdelning?Stort tack på förhand
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Beräkningen av gränsbeloppet är en del av reglerna om de så kallade kvalificerade andelar i Fåmansföretag. För att dessa regler ska aktualiseras ska företaget först anses vara ett fåmansföretag (56 kap. 2 § Inkomstskattelagen). Av din fråga framgår att aktiebolaget ägs av dig och din fru därför faller bolaget inom lagens definition av ett fåmansföretag.

Vidare måste dina andelar i företaget vara kvalificerade. För att det ska vara fallet krävs att du har varit verksam i betydande omfattning i företaget. Enligt skatteverket betyder att vara verksam i betydande omfattning att ens ´´arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget. I mindre företag kan arbets­ledare och ibland även anställda utan någon ledarbefattning räknas till samma kategori. Detta gäller särskilt i sådana fall där delägarna kan anses bedriva en gemensam verksamhet. Det behöver inte vara fråga om ett heltids­arbete utan arbets­insatsen måste ses i relation till före­tagets omfattning och övriga omstän­digheter. En styrelse­medlem som inte utför kontinuerligt arbete kan dock inte utan vidare anses kvalificerat verksam, även om han gjort enstaka insatser av stor betydelse t.ex. för att skaffa en vik­tig order till företaget. (Rättslig vägledning, Skatteverket) ´´Av de omstänigheter som anges i frågan är min bedömning att du skulle anses som verksam i betydande omfattning och att dina andelar skulle därför vara kvalificerade.

Vad innebär att dina andelar är kvalificerade?

Detta skulle innebära att en del av utdelningen skulle du ta upp i inkomstslaget kapital (utdelning upp till gränsbeloppet), med en skattesats på 20% (Enbart 2/3 - delar av utdelningen i inkomstslaget kapital tas upp till beskattning med en skattesats på 30%, vilket innebär att den effektiva skattesatsen blir 20%) , och resterande del skulle du ta upp i inkomstslaget tjänst (57 kap. 20 § Inkomstskattelagen) vilket skulle bli föremål för kommunal inkomstskatt (varierar beroende på vilken kommun du bor i) samt statlig inkomstskatt om dina tjänsteinkomster överstiger 438 900 kr (65 kap. 5 § Inkomstskattelagen).

Beräkningen av gränsbeloppet

Gränsbeloppet = Årets gränsbelopp + Sparat utdelningsutrymme

Ditt aktiebolag är nystartat, vilket innebär att ditt sparat utdelningsutrymme är 0.

Det finns två olika metoder för att beräkna årets gränsbelopp (57 kap 11 § Inkomstskattelagen). Det kan beräknas enligt förenklingsregeln som:

Årets gränsbelopp = 2 3/4 inkomst­basbelopp (62 500kr för 2018) fördelat med lika belopp på andelarna i företaget (I ditt fall fördelat på två med att du äger 50% av företaget).

Årets gränsbelopp kan även beräknas enligt huvudregeln som:

Årets gränsbelopp = underlaget för årets gränsbelopp x (statslåneräntan + 9 % enheter) + lönebaserade utrymmet

Man kan själv bestämma vilken metod man vill använda vid beräkningen. Årets gränsbelopp får bara beräknas av den som äger andelen vid beskattningsårets ingång.

Med Vänliga Hälsningar

Megi Xukthi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fåmansbolag (12)
2021-06-20 ​När är man "verksam i betydande omfattning"?
2020-01-01 Vem tillfaller det sparade utdelningsutrymmet vid försäljning av bolag?
2019-09-29 Utdelning kvalificerade andelar
2019-03-22 Beskattning av utdelning från kvalificerade andelar samt beskattning av inkomst av tjänst och statlig inkomstskatt

Alla besvarade frågor (96596)