Utdelning och dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg

FRÅGA
HejJag bor I Luxembourg. Utdelning från svenskt noterat bolag skall då beskattas med 15% enligt dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxembourg?Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg anses ha hemvist i Luxemburg, art 4. Är så fallet har Luxemburg rätt att beskatta utdelningen, detta enligt art 10.1 dubbelbeskattningsavtalet. Även Sverige har rätt att beskatta utdelningen. Sverige beskattar utdelningen enligt Kupongskattelagen och denna lag uppställer en skattesats om 30 %, 5 § Kupongskattelagen. Art 10.2 i dubbelbeskattningsavtalet begränsar dock Sveriges rätt att beskatta till 15 %.

Luxemburg har alltså rätt att beskatta utdelningen från det svenska aktiebolaget i enlighet med intern rätt. Sverige har rätt att beskatta samma inkomst med 15 %. Eftersom att Luxemburg är hemviststat är det Luxemburg som ska undanröja den dubbelbeskattning som uppstår. Enligt art 23 b dubbelbeskattningsavtalet gör Luxemburg detta genom att räkna av den skatt som har erlagts i Sverige mot den skatt som utgår på inkomsten i Luxemburg.

Säg att utdelningen är på 1000 sek och att Luxemburg beskattar inkomsten med 20 %, skatten i Luxemburg är 200 sek. Sverige beskattar samma inkomst med 15 %, 150 sek. I Luxemburg ska den svenska skatten räknas av mot den skatt som ska erläggas i Luxemburg, 200-150=50. I detta fall kommer du därför att betala 150 sek i skatt i Sverige och 50 sek i skatt i Luxemburg. Total skatt på inkomsten blir därmed 20 %. Säg istället att att Luxemburg tillämpar en skattesats om 10 %. Den skatt som tas ut i Luxemburg blir då 100 sek och i Sverige blir skatten alltjämt 150 sek. Luxemburg räknar inte av ett större belopp än den inhemska skatten på inkomsten. Den svenska skatten överstiger den som tas ut i Luxemburg och med avräkning blir därför den skatt som ska erläggas i Luxemburg 0 sek. I Sverige erläggs 150 sek. I detta fall blir den totala skatten på inkomsten 15 %.

Den slutliga %-sats som tas ut beror alltså på hur inkomsten beskattas i Luxemburg. Enligt dubbelbeskattningsavtalet är det Sverige som får beskatta utdelningen med 15 %, men inte mer än detta.

Dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg hittar du här

Kupongskattelagen hittar du här

Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor

Vänligen

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Internationell skatterätt (291)
2021-07-21 Beskattning av person som ska jobba i Hong Kong
2021-07-20 Beskattning av pension vid flytt utomlands
2021-07-01 Vad är väsentlig anknytning?
2021-06-24 Kan en äga bostad i Sverige om en har skattehemvist i utlandet?

Alla besvarade frågor (94270)