Utdelning i konkurs

Jag har ett värdebevis på en upplevelse (floating) utfärdat av upplevelse - present.se. Salongen som har floating tar inte emot värdebeviset, eftersom enligt dem har upplevelse - present.se gått i konkurs. Kan jag tvinga salongen att erbjuda floating eller ska jag kräva tillbaka pengarna 550:- av konkursförvaltaren. Revisorn svarar inte och ringer inte tillbaka.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår det undrar du över huruvida du har rätt att få ut värdet på ditt presentkort i konkursen.

Bestämmelserna för hur fordringar i en konkurs ska delas ut regleras i förmånsrättslagen (FRL). Vem som har rätt till utdelning först är beroende av vilken slags förmånsrätt som en fordran har, ur denna kategori återfinns både allmänna och särskilda förmånsrätter, se 2 § FRL. Särskilda förmånsrätter har i regel företräde framför allmänna vilket följer av 15 § FRL. Särskilda förmånsrätter är vanligtvis säkerhetsrätter såsom panträtter eller företagshypotek. En ordning för i vilken ordning dessa ska delas ut finns i 9 § FRL, där panträtter nästan ligger överst. Med allmänna förmånsrätter räknas exempelvis är anställda arbetstagares lönefordringar, se FRL 12 §. Fordringar som inte har förmånsrätt betraktas som oprioriterade fordringar och får sin utdelning först efter att de prioriterade borgenärerna fått sin, se 18 § FRL.

Som jag ser det verkar det troligt att Salongen får betalt av present.se för att du ska få din upplevelse och sedan de gått i konkurs vill de inte ge dig denna. Är situationen sådan är din fordran mot konkursboet och du måste då ta kontakt med konkursförvaltaren så han kan notera företagets skuld. I detta läge blir fordringen då inte prioriterad eftersom den inte omfattas av förmånsrätterna i varken 12 eller 15 § § FRL. Du kan därför inte räkna med att få ut något större belopp av din skuld. I normala fall får oprioriterade borgenärer utdelning med ca 3 % av den ursprungliga fordran.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo