Utdelning i fåmansföretag

2014-04-28 i Fåmansbolag
FRÅGA
Hej! Jag driver ett aktiebolag och har 1,3 miljoner till godo i samband med min kollegas utköp. Undrar nu om det finns något smart sätt att ta ut dessa pengar utan att behöva skatta bort 70%. Tack på förhand.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig tillLawline med din fråga!

Fåmansföretag regleras i 56 kap. inkomstskattelagen. Föratt ett företag ska klassificeras som ett fåmansföretag fordras att företagetinte är marknadsnoterat samt att max 4 delägare äger mer än 50 % av aktiernaenligt 2 och 3 §§.

För utdelning på kvalificerade andelargäller särskilda regler enligt 57kap. En kvalificerad andel är en andel i ett fåmansföretag som ägs av endelägare som är verksam i betydande omfattning. Delägaren anses ha varitverksam i betydande omfattning om dennes arbetsinsats har varit av påtagligbetydelse för vinstgenereringen, en helt underordnad ställning är intetillräcklig.

Upp till ett visst gränsbeloppbeskattas uttag ur bolaget genom att två tredjedelar av det uttagna beloppetbeskattas i näringsslaget kapital. Skattesatsen för kapitalvinster är 30 %, deneffektiva skattesatsen för den delen blir således 20 %. Den del av uttaget somöverstiger gränsbeloppet tas upp som vanligt i inkomstslaget tjänst.

Gränsbeloppet består enligt 10 § av årets gränsbelopp och ejutnyttjade del av gränsbeloppet från tidigare år uppräknad med statslåneräntani november året innan ökad med tre procentenheter, se 8 och 13 §§. Årets gränsbeloppberäknas som det mest förmånliga av: 1) årets inkomstbasbelopp multipliceratmed 2.75 (omkring 150 000) och 2) summan av det lönebaserade utrymmet vilketberöknas enligt 16-19 §§ och underlagetför årets gränsbelopp vilket består av det omkostnadsbelopp som skulle haanvänts om andelen hade avyttrats vid årets ingång (12 §) ökat med statslåneräntanför november det föregående året ökad med nio procentenheter.

Som framgår är beräkningen inte heltokomplicerad, men den kan innebära en skillnad på omkring 50 %-enheter av deneffektiva skattesatsen.

Vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fåmansbolag (13)
2021-11-01 Varför finns bestämmelsen "verksam i betydande omfattning" i 57 kap 4 § inkomstskattelagen?
2021-06-20 ​När är man "verksam i betydande omfattning"?
2020-01-01 Vem tillfaller det sparade utdelningsutrymmet vid försäljning av bolag?
2019-09-29 Utdelning kvalificerade andelar

Alla besvarade frågor (97695)