FrågaAVTALSRÄTTAnbud och accept23/08/2013

Utbud och anbud

Hej. Jag är hunduppfödare (hobbyuppfödare) men betraktas såsom näringsidkare av Svenska Kennelklubben och Konsumentverket. Mina valpar som är till salu räknas som "vara". Min fråga; En spekulant ringer och frågar om jag har valpar. Mitt svar är:.Ja När sedan denne kommer på besök uppfattar jag personen som inte lämplig för min valp. Har jag "rätt" att neka denne person att köpa valpen när jag tidigare medgivit att jag har valp till salu? Om inte, hur skall jag gå tillväga för att kunna neka en olämplig spekulant? Kan v.b. kräva mig på ex. reseersättning om han nekas köp?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga! 

Att du har svarat jakande att du har en valp till salu förpliktar dig inte att sälja den till personen som har frågat. Du behöver inte motivera ditt beslut. 

I avtalsrättsliga termer kallas det för att du har erbjudit "utbud", i jämförelse med att du har angivit "anbud". Ett utbud är t.ex. en annons om en vara, och kort sagt uppstår inte ett avtalsförhållande förrän anbud och accept har utväxlats: t.ex. '"får jag köpa den här annonserade varan?' 'Ja det får du'".

Eftersom att avtalsfrihet råder har man alltid rätt att neka andras anbud ("får jag köpa?") men har man själv frågat "vill du köpa?" så är man bunden av det som man har sagt. Det kan alltså vara av vikt att den eventuella köparen inte leds att tro att denne har ingått i köpavtal med dig, vilket man kan undvika genom att exempelvis förtydliga att säljaren förbehåller sig rätten att inte ingå i avtal utan att behöva ange skäl därför, eller kanske enklare att spekulanten inte är garanterad att köp blir av förrän bekräftelse på köp ges.

För att få ersättning för ekonomisk skada utanför ett avtalsförhållande måste ett brott föreligga. Ersättning för resekostnader är således inte aktuellt.

Vänligen


Hampus Stålholm HolmqvistRådgivare