Utbetalning från familjestiftelse

2015-01-20 i Inkomstskatt
FRÅGA
Kan en släktstiftelse ge en annan släktstiftelse en gåva i form av pengar utan att det utlöser beskattning?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

En så kallad familjestiftelse är vanligen oinskränkt skattskyldig och skall som sådan betala skatt för alla sina inkomster enligt Inkomstskattelag (1999:1229) 6:4. Eftersom en familjestiftelses ändamål är begränsat till vissa familjer eller bestämda personer så kan en sådan inte få en förmånlig behandling i skattehänseende och skall därför underkastas allmänna beskattningsregler (Inkomstskattelag 7:3-4).

Även om det belopp som mottagarstiftelsen får av givarstiftelsen är en engångsföreteelse så skall det, liksom alla andra utbetalningar av en familjestiftelse, anses som periodiskt understöd och inte som gåva (Inkomstskattelag 10:6). Det belopp som givarstiftelsen överlåter till mottagarstiftelsen skall därför, i egenskap av periodiskt understöd, tas upp som skattepliktig inkomst av tjänst och beskattas som sådan hos mottagarstiftelsen (Inkomstskattelag 10:2 punkt 2).

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Inkomstskatt (162)
2020-07-05 Behöver jag betala skatt om jag har ett ISK (investeringssparkonto)?
2020-06-30 Traktamente
2020-06-30 Måste jag betala skatt på inkomster från bodelningen?
2020-06-14 När är en privatperson skattskyldig i Sverige för

Alla besvarade frågor (81869)