Utbetalning av sjukpenning vid försenad anmälan från arbetsgivare

2016-06-23 i Försäkringskassan
FRÅGA
Jag blev sjukskriven fr.o.m. 19 april, och anmälde mig sjuk till arbetsgivaren och har fått sjuklön från arbetsgivaren 14 dagar. Därefter förlängdes min sjukskrivning t.o.m. 29 maj. Som jag förstått det är det arbetsgivarens skyldighet att anmäla till försäkringskassan inom 7 kalenderdagar fr.o.m. den 15:e dagen d.v.s 10 maj. Nu har jag upptäckt att arbetsgivaren har försummat att göra anmälan och det har gått över en månad från det datum hen skulle gjort anmälan till försäkringskassan. Riskerar jag att inte få ut min sjukpenning som jag har rätt till, nu när arbetsgivaren försummat att göra den anmälan som hen är skyldig att göra enligt lagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 12 §1 st. lagen (1991:1047) om sjuklön (här) ska arbetsgivaren till Försäkringskassan anmäla sjukdomsfall som har gett arbetstagare hos honom rätt till sjuklön, om sjukperioden och anställningen fortsätter efter sjuklöneperiodens utgång. Anmälan ska göras inom sju kalenderdagar från denna tidpunkt.

Huvudregeln är enligt 24 kap. 17 § socialförsäkringsbalken (SFB) (här) att sjukpenning inte lämnas för längre tid tillbaka än sju dagar före den dag då anmälan om sjukdomsfallet gjordes till Försäkringskassan. Av 24 kap. 18 § SFB (här) framgår det dock att om det är den försäkrades arbetsgivare som ska anmäla sjukdomsfallet enligt 12 § lagen (1991:1047) om sjuklön ska sjukpenning som grundas på inkomst av anställning lämnas utan hinder av bestämmelsen i 17 § SFB.

Detta innebär således att du inte går miste om någon ersättning från Försäkringskassan för att din arbetsgivare inte anmält ditt sjukdomsfall i tid. Handläggningen, och därigenom din utbetalning av sjukpenning, försenas däremot, vilket innebär att det ligger i ditt intresse att din arbetsgivare anmäler ditt sjukdomsfall så snabbt som möjligt!

Med vänlig hälsning,

Linda Critchley
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (190)
2020-09-12 Hur påverkas sjukersättning och bostadstillägg av att jag gifter mig?
2020-09-10 Hur överklagar jag försäkringskassans beslut?
2020-09-05 Är vab ett måste?
2020-08-29 Får nyanlända familjer retroaktivt barnbidrag?

Alla besvarade frågor (84212)